Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Beslutsformuleringar

Vem som i en kommun har rätt att fatta beslut om upplåning och vem som har rätt att underteckna lånehandlingar framgår dels av kommunallagen och dels av kommunens egna beslut.

I kommunala företag framgår motsvarande rätt av aktiebolagslagen, stiftelselagen, handelsbolagslagen eller styrelsens beslut. För att en person eller ett organ inte ska överskrida sin befogenhet, och beslutet eventuellt bli upphävt, är det därför viktigt att veta vilka beslut som finns och hur de är formulerade. På denna sida framgår några grundläggande juridiska förutsättningar och exempel på beslutsformuleringar.

Varje kommun och kommunalt bolag måste dock själva avgöra vilket beslut som är bäst i det enskilda fallet och också själva avgöra om man vill delegera beslutanderätten. Det finns således inget krav på att en kommun måste delegera bara för att exempel på beslutsformuleringar finns tillgängliga här. Inför varje beslut finns specifika omständigheter som skall påverka beslutets utformning. Det är därför inte möjligt att föreslå beslutsformuleringar som är lämpliga i varje enskild situation.

Kommuninvest i Sverige AB påtar sig därför inget ansvar vare sig ekonomiskt eller i annat hänseende för skada som har uppstått till följd av användning av beslutsförslagen.

Välj beslut och juridisk form