Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Svenskt certifikatprogram

Kommuninvest Domestic Commercial Paper Programme är ett kortfristigt upplåningsprogram i SEK, för löptider mellan 1 och 364 dagar och med en ram om 50 miljarder kronor.

Utestående obligationer

NamnISINFörfallUtestående volym (SEK)
Totalt utestående volym
Statistik per 2024-05-17


Programdokumentation