Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans – Ett kraftfullt verktyg för finansförvaltning

Problem med inloggningen till KI Finans – temporärt login

KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella skulder samt likviditetsprognoser och planering av finansieringsbehov.

  • KI Finans Skuld – en skuldförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av lån och derivat.
  • KI Finans Likviditet och investeringar – ett verktyg för att prognostisera likviditet och planera framtida finansieringsbehov. 
  • KI Finans Bas – en basversion som framförallt är avsedd för hantering av dokument från Kommuninvest.

KI Finans kräver ingen systeminstallation på dator eller surfplatta. 


Support: kifinans-support@kommuninvest.se, +46 10 470 87 30

Prislista för KI Finans användarlicens

Priset för en användarlicens till KI Finans baseras på koncernens totala låneskuld vid föregående årsskifte. Ex. priset för 2020 baseras på koncernens låneskuld per 2019-12-31. Priserna till höger är den årliga avgiften exklusive moms och gäller för både kommuner och regioner. Licenspriset indexeras varje kalenderår.

KI Finans Prislista 2020

Extern låneskuldMedlemEj medlem
> 6 mdkr112 500168 750
4-6 mdkr75 000112 500
2-4 mdkr52 50078 750
1-2 mdkr30 00045 000
0,75-1 mdkr22 50033 750
< 0,75 mdkr15 00022 500