Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans – Ett kraftfullt verktyg för finansförvaltning

Produktbeskrivning Kom igång Logga in

Support: kifinans-support@kommuninvest.se, 010-470 88 20

KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella skulder samt likviditetsprognoser och planering av finansieringsbehov.

  • KI Finans Skuld – en skuldförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av lån och derivat.
  • KI Finans Likviditet och investeringar – ett verktyg för att prognostisera likviditet och planera framtida finansieringsbehov. 
  • KI Finans Bas – en basversion som framförallt är avsedd för hantering av dokument från Kommuninvest.
KI Finans kräver ingen systeminstallation på dator eller surfplatta. 

Prislista för KI Finans användarlicens

Priset för en användarlicens till KI Finans baseras på koncernens totala låneskuld vid föregående årsskifte. Ex. priset för 2020 baseras på koncernens låneskuld per 2019-12-31. Priserna till höger är den årliga avgiften exklusive moms och gäller för både kommuner och regioner.

Jag vill börja använda KI Finans

Hur kommer jag igång?