Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kraftfullt verktyg för finansförvaltning

KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella skulder och tillgångar samt likviditetsprognoser och planering av finansieringsbehov.

Produktbeskrivning Kom igång Logga in

Support: kifinans-support@kommuninvest.se, 010-470 88 20

KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella skulder och tillgångar. 

Tjänsten har funktionalitet för hantering av skuld, tillgångar samt likviditet och investeringar:

  • KI Finans Skuld – en skuldförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av lån och derivat.
  • KI Finans Tillgång – ett verktyg för att hantera finansiella tillgångar löpande, analysera avkastning och risk, samt ta ut rapporter och bokföringsunderlag.
  • KI Finans Likviditet och investeringar – ett verktyg för att prognostisera likviditet och planera framtida finansieringsbehov. 
  • KI Finans Bas -Systemet finns även i en basversion som är en nedskalad version av KI Finans Skuld framförallt avsedd för hantering av dokument från Kommuninvest.
KI Finans kräver ingen systeminstallation på dator eller surfplatta. 

Prislista för KI Finans användarlicens

Priset för en användarlicens till KI Finans baseras på koncernens totala låneskuld vid föregående årsskifte. Ex. priset för 2019 baseras på koncernens låneskuld per 2018-12-31. Priserna till höger är den årliga avgiften exklusive moms och gäller för både kommuner och regioner.

Notera att KI Finans Tillgång inte inkluderas i prislistan.

Jag vill börja använda KI Finans

Hur kommer jag igång?