Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans

Ett kraftfullt verktyg för finansförvaltning

KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella skulder samt likviditetsprognoser och planering av finansieringsbehov. 

  • KI Finans Skuld – en skuldförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av lån och derivat.
  • KI Finans Likviditet och Investeringar – ett verktyg för att prognostisera likviditet och planera framtida finansieringsbehov. 
  • KI Finans Bas – en basversion som framförallt är avsedd för hantering av dokument från Kommuninvest.

KI Finans kräver ingen systeminstallation på dator eller surfplatta. 


Support: kifinans-support@kommuninvest.se, +46 10 470 87 30


Utbildningar i KI Finans

För att ge användarna en grundlig kunskap om verktyget och dess möjligheter arrangeras kostnadsfria utbildningar.

I vårt utbud finns både grundutbildningar, som täcker in hela KI Finans, och kortare utbildningar som fokuserar på en eller några funktioner.

KI Finans videoguider visar olika funktioner och tillvägagångssätt
för KI Finans Skuld, Likviditet & Investeringar samt den digitala låneprocessen.


Prislista för KI Finans användarlicens

Priset för en användarlicens till KI Finans baseras på koncernens totala låneskuld vid föregående årsskifte. Det innebär att priset för 2024 baseras på låneskuld per 2023-12-31. Priserna till höger är den årliga avgiften exklusive moms och gäller för både kommuner och regioner. Prislistan kommer att uppdateras varje år utifrån den aktuella kostnadsutvecklingen. Inriktningen är att eventuella prishöjningar ska bli begränsade och förutsägbara.

KI Finans Prislista 2024

Extern låneskuldMedlemEj medlem
> 6 mdkr129 000193 500
4-6 mdkr86 000129 000
2-4 mdkr60 20090 400
1-2 mdkr34 40051 600
0,75-1 mdkr25 80038 700
< 0,75 mdkr17 20025 800