Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Utbildningar i KI Finans

Här kan du boka en plats till våra digitala utbildningstillfällen. Dessa finns även inspelade och går att se i efterhand. Vill du ha mer specfik vägledning i KI Finans finns även våra videoguider.

KI Finans är en kraftfull finansförvaltningstjänst. En stor del av kommunsektorn använder KI Finans för att hantera sin finansförvaltning digitalt och effektivt. KI Finans kan dock med fördel användas inom fler områden än ren finansförvaltning.

För att ge användarna en grundlig kunskap om verktyget och dess möjligheter anordnas kostnadsfria utbildningar.


Få bättre koll på KI Finans

Vi erbjuder ett antal videoutbildningar med avstamp i ekonomifunktionens löpande uppdrag, med tips och instruktioner på vad KI Finans kan bistå med i dessa uppdrag. Om du vill ha mer specifik vägledning finns KI Finans videoguider. Dessa guider visar olika funktioner och tillvägaggångsätt för KI Finans Skuld, Likviditet & Investeringar samt den digitala låneprocessen.


Utbildningar

KI Finans – Översikt

Utbildningen ger en överblick av KI Finans för nya användare. Vi går igenom:

 • Navigering, inställningar, logik och kopplingar
 • Struktur:
  • Organisation & enheter 
  • Användare & behörigheter. Aktiv/inaktiv
  • Insyns-inställningar
  • Portföljfilter (gemensamma, personliga)
 • Personlig startsida
 • Påminnelser
 • Dokument
 • Skuldportfölj
 • Kalender
 • Marknadsdata
 • Analys & Rapporter

Bokslut och uppföljning

Utbildningen fokuserar på:

 • Finansiella nyckeltal, hur man sammanställer och tar fram dessa inför periodslut.
 • Periodiska kostnader, hur man summerar och grupperar utifrån behov 
 • Finanspolicyn, periodisk avstämning och framtida utveckling
 • Finansiella risker, löpande uppföljning

Budget

Utbildningen fokuserar på:

 • Räntor, tolkning och applicering av marknadsdata
 • Framtida antaganden gällande låneomsättningar
 • Framtida räntekostnader givet olika räntescenarios (räntebana, egen budgetränta, etc)
 • Framtida förändring av skuldportföljen, nyupplåning, amortering, förändrad snittlöptid, etc.
 • Scenarios, givet en förändring i skuldportföljen, och/eller räntemiljön – hur kan man simulera olika utfall
 • Nyckeltal och finanspolicy, hur påverkas dessa i olika scenarios

Omsättning och Nyupplåning

Utbildningen fokuserar på:

 • Enkla övningar man kan göra inför låneomsättning/nyupplåning
 • Refinansieringsantaganden och Affärssimulering
 • Påverkan på finanspolicy, finansiella risker, skuldportfölj och nyckeltal.  
 • Alternativa vyer/inställningar avseende portföljfilter och egna rapporter

Likviditetsplanering

Utbildning på Likviditet & Investeringar (L&I) applikationen i KI Finans, med fokus på:

 • Översikt, logik och navigering
 • Tre första stegen för att komma igång. Bankkonto, Saldouppdatering samt Återkommande Flöden
 • Kopplingar till andra system: Banksaldon (per automatik), Finansiella flöden (från skuldportföljen i KI Finans)
 • Demo med kund som berätta och visar hur och varför de använder L&I och vad det ger dem i förhållande till arbetsinsatsen.
 • Fördjupning – import av refinansieringsantaganden och/eller simulerade affärer från KI Finans (valbart)
 • Fördjupning – import från reskontra om man vill ha precision på flöden i närtid (kommande 2-3 veckor)

Digitala låneprocessen

Kommuninvest har under senste åren utvecklat funktionaliteten i KI Finans och numera är det möjligt att uppta lån i systemet.

För att få veta mer hur den digitala låneprocessen fungerar kan du titta på videoguider eller följa manualer via länkarna nedan.Utbildningstillfällen

Utbildningar 2024


Här finns samlad information om utbildningar i KI Finans.

Saknar du något i vårt utbildningsutbud?

Ta gärna kontakt med oss om du vill diskutera utbildningsbehov så försöker vi hitta en lösning som passar bra.

Kontakta din kundansvarig eller kundgruppen på kundgruppen@kommuninvest.se eller  +46 10-470 88 20