Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Utbildningar i KI Finans

Se utbildningstillfällen och anmälningsmöjligheter längst ner på sidan

KI Finans är en kraftfull finansförvaltningstjänst. En stor del av kommunsektorn använder KI Finans för att hantera sin finansförvaltning digitalt och effektivt.

För att ge användarna en grundlig kunskap om verktyget och dess möjligheter anordnas kostnadsfria utbildningar.

I vårt utbildningsutbud finns grundutbildningar som går igenom hela KI Finans, men även kortare utbildningar som fokuserar på en eller några funktioner. På så vis kan du bygga på dina kunskaper inom digital finansförvaltning.

Majoriteten av utbildningarna vi anordnar är digitala. På så vis säkerställer vi att så många som möjligt kan vara med.


Videoguider ger dig bättre koll på KI Finans

KI Finans videoguider visar olika funktioner och tillvägaggångsätt för KI Finans Skuld, Likviditet & Investeringar samt den digitala låneprocessen.


Utbildningar

KI Finans – översiktskurs

Utbildningen är en översiktskurs I KI Finans och riktar sig till dig som är en ny användare av KI Finans eller till dig som varit användare under en längre period men ännu inte kommit igång och utnyttjar den funktionalitet som finns.

Syftet med utbildningen är att ge dig som användare en inblick i hur systemet fungerar och vilka möjligheter som systemet erbjuder. Fördjupningskurser inom specifika områden kommer att genomföras under hösten 2021.

Digitala låneprocessen

Kommuninvest har under senste åren utvecklat funktionaliteten i KI Finans och numera är det möjligt att uppta lån i systemet. Utbildningen går igenom den digitala låneprocessen och riktar sig främst till dig som jobbar med upplåning med avseende på offertförfarande, upptagande av lån och signering av lånehandlingar.

Likviditet & Investeringar

Denna utbildning riktar sig till dig som funderar på att börja använda Likviditet & Investeringar, samt du som redan kommit igång och vill lära sig mer.

Syftet med utbildningen är att presentera de funktioner som systemet stödjer och därmed öka kunskapen om systemet för dig som användare. Vi vill även göra det smidigare för dig som vill ha hjälp att börja använda systemet.  

Registrera Borgensavgifter i KI Finans

I KI Finans är det möjligt att registrera borgensåtaganden mellan en kommun och ett bolag. Med hänsyn till vald beräkningsmetod beräknas borgensavgiften för det eller de aktuella lånen. Under utbildningen går vi igenom funktionaliteten i KI Finans, därefter kommer användarna få tid och möjlighet att registrera borgensavgifter på egen hand i systemet.

Registrera Finanspolicy i KI Finans

I KI Finans är det möjligt att registrera och följa upp sin finanspolicy. Finanspolicyn kan vara både bakåtblickande och framåtblickande. Det går att följa upp finanspolicyn både på koncern- och bolagsnivå. Under utbildningen går vi igenom funktionaliteten i KI Finans därefter kommer ni som deltagare få tid att registrera er finanspolicy.


Utbildningstillfällen

Utbildningar 2023


Här finns samlad information om utbildningar i KI Finans.

Saknar du något i vårt utbildningsutbud?

Ta gärna kontakt med oss om du vill diskutera utbildningsbehov så försöker vi hitta en lösning som passar bra.

Kontakta din kundansvarig eller kundgruppen på kundgruppen@kommuninvest.se eller  +46 10-470 88 20