Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Utbildningar i KI Finans

Alla våra kurser är kostnadsfria.

Grundkurs på plats

Grundkurs på plats genomförs genom att vi träffas för en utbildning. Kommuninvest strävar efter att erbjuda kursen på olika orter runt om i landet. Här ges dessutom tillfälle att träffa kollegor från andra organisationer att diskutera och utbyta erfarenheter med. Kursen är kostnadsfri och förmiddagsfika och lunch ingår.

Syfte: Användaren ska få en genomgång av grunderna i systemet. På kursen ges tillfälle att ställa frågor och få hjälp med specifika problemställningar. För den som vill är det möjligt att ta med underlag för att registrera egna affärer och komma igång med Kommuninvests utbildare som stöd. 

Mål: Efter kursen ska användaren på egen hand kunna lägga upp affärer, göra analyser och ta ut rapporter mm och på egen hand börja utforska systemet.

Program

Boka (registrera) affärer

 • Registrera olika typer av affärer (lån, derivat m.m)
 • Lägga upp interna lån (och derivat)
 • Skapa refinansieringsantaganden
 • Lägga upp simulerade lån för framtidsanalyser

Analys

 • Använda analyserna i systemet för historiska och framåtsyftande analyser
 • Använda refinansieringsantaganden
 • Använda simulerade lån för budget/prognosändamål
 • Lägga till räntescenario för att skapa känslighetsanalys
 • Uppföljning mot finanspolicy, både historiskt och framåtsyftande för att se hur policyefterlevnad påverkas av kommande förfall, refinansieringar och simulerade nya lån

Rapporter

 • Vi går igenom de olika rapporttyperna och hur de kan användas
 • Bygga egna rapporter som kan vara personliga eller användas av hela organisationen
 • Genomgång av några vanliga nyckeltal

Dokument

 • Söka och filtrera
 • Ladda upp egna dokument
 • Skapa påminnelser/aviseringar för nya dokument

Marknadsdata

 • Korta och långa räntor
 • Historik
 • Framtida (implicita) räntor

Administration/allmänt

 • Lägga upp nya användare och tilldela behörigheter
 • Skapa filter (för analys av delar av portföljen. T ex ett företag, alla rörliga lån, alla derivat)
 • Skapa påminnelser/aviseringar för t ex låneförfall och nya dokument
 • Exportera grafer som bilder och nedladdningar till Excel

Övrigt

 • Under tiden finns möjlighet att ställa frågor
 • Övningsuppgifter till några av passen
 • Hjälp med att registrera befintliga affärer (andra än Kommuninvest-lån) – ta med underlag med affärsdetaljer

Anmäl dig till Grundkurs på plats

Kurstillfällen

Tid: Klockan 09:00-15:00.
Plats: Publiceras senare.
Vi bjuder på lunch och fika.

På grund av den pågående coronakrisen har vi valt att ställa in följande utbildningstillfällen: Östersund den 5 maj, Göteborg den 13 maj, Örebro den 8 september, Hässleholm den 23 september, Borlänge 21 oktober, Örnsköldsvik den 28 oktober, Kil den 2 november
Vid önskemål kan vi ordna utbildningen digitalt istället. Kontakta kundgruppen@kommuninvest.se vid intresse.

Grundkurs på webb

Grundkurs på web genomförs som en webbutbildning där Kommuninvests utbildare visar systemet. Kursen är mer översiktlig än Grundkurs på plats i vissa delar.

Syfte: Användaren ska få en översiktlig genomgång av grunderna i systemet. På kursen ges också tillfälle att ställa frågor. 

Mål: Efter kursen ska användaren på egen hand kunna lägga upp affärer, göra analyser och ta ut rapporter och på egen hand börja utforska systemet.

Intresseanmälan

Fördjupningskurs – För användare med internbank

Fördjupningskurs – För användare med internbank genomförs som en webbutbildning där Kommuninvests utbildare visar systemet. Det är inget krav att ha gått uppstarts- eller grundkurs, men det underlättar för att följa med.

Syfte: Kursen är delvis en repetition av delar av grundkursen men tonvikt ligger på några detaljer i systemet som är särskilt användbara för kommuner med internbank.

Mål: Användaren ska ha fått fördjupad och mer detaljerad kunskap i de delarna kursen omfattar.

Intresseanmälan

Fördjupningskurs – Analys & rapporter

Fördjupningskurs – Analys & Rapporter genomförs som en webbutbildning där Kommuninvests utbildare visar systemet. Det är inget krav att ha gått grundkursen, men det underlättar för att följa med.

Syfte: Kursen är delvis en repetition av grundkursen men fokus är en fördjupad genomgång hur analys och rapporter kan användas för planering, budgetering och uppföljning.

Mål: Användaren ska ha fått fördjupad och mer detaljerad kunskap i användandet av analys och rapporter.

Program

 • Lägga in refinansieringsantaganden
 • Skapa Simulerade affärer
 • Använda taggar och filter
 • Använda räntescenario för känslighetsanalys
 • Uppföljning mot finanspolicy
 • Exportera till Excel
 • Bygga egna rapporter

Intresseanmälan

On demand-kurs

Ibland passar inte det standardiserade upplägget eller så är datumen bara fel. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar också. Ta gärna kontakt med oss om ni vill diskutera en sådan utbildning så försöker vi hitta en lösning som passar bra.

Kontakt

Kundgruppen

 kundgruppen@kommuninvest.se

 +46 10-470 88 20