Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Utbildningar i KI Finans

KI Finans är en kraftfull finansförvaltningstjänst. En stor del av kommunsektorn använder KI Finans för att hantera sin finansförvaltning digitalt och effektivt.

För att ge användarna en grundlig kunskap om verktyget och dess möjligheter anordnas kostnadsfria utbildningar.

I vårt utbildningsutbud finns grundutbildningar som går igenom hela KI Finans, men även kortare utbildningar som fokuserar på en eller några funktioner. På så vis kan du bygga på dina kunskaper inom digital finansförvaltning.

Majoriteten av utbildningarna vi anordnar är digitala. På så vis säkerställer vi att så många som möjligt kan vara med.


Här finns samlad information om utbildningar i KI Finans.

Saknar du något i vårt utbildningsutbud?

Ta gärna kontakt med oss om du vill diskutera utbildningsbehov så försöker vi hitta en lösning som passar bra.

Kontakta din kundansvarig eller kundgruppen på kundgruppen@kommuninvest.se eller  +46 10-470 88 20