Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Likviditetsförvaltning

Placeringsregler för Likviditetsreserven

  • Placeringar ska i första hand göras i värdepapper utfärdade av stater eller statligt garanterade finansiella institutioner.
  • Placeringar får endast göras i motparter med ett kreditbetyg om lägst A2 från Moodys och/eller A från Standard & Poor’s.
  • Placeringarna får ha en löptid om maximalt 39 månader.
  • Svenska staten är godkänd som motpart för placeringar utan särskilt beslut. För låntagare utanför Sverige begränsas den totala limiten av landlimit.

RIX-medlemskap stärker likviditetsberedskapen

Kommuninvests medlemskap i Riksbankens betalningssystem RIX förstärker tillgången till likviditet i händelse av oro på de finansiella marknaderna, då det ger möjlighet att delta i Riksbankens penningmarknadsaktioner och tillgång till intra-dags och över-natten krediter.