Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Tydliga direktiv ger betryggande likviditetsreserv

Placeringsregler för Likviditetsreserven

  • Placeringar ska i första hand göras i värdepapper utfärdade av stater eller statligt garanterade finansiella institutioner.
  • Placeringar får endast göras i motparter med ett kreditbetyg om lägst A2 från Moodys och/eller A från Standard & Poor’s.
  • Placeringarna får ha en löptid om maximalt 39 månader.
  • Svenska staten är godkänd som motpart för placeringar utan särskilt beslut. För låntagare utanför Sverige begränsas den totala limiten av landlimit.

RIX-medlemskap stärker likviditetsberedskapen

Kommuninvests medlemskap i Riksbankens betalningssystem RIX förstärker tillgången till likviditet i händelse av oro på de finansiella marknaderna, då det ger möjlighet att delta i Riksbankens penningmarknadsaktioner och tillgång till intra-dags och över-natten krediter.