Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Marknadskommentar

Vaccinering, inflation och skatter

Det har fortsatt att vara ganska turbulent på världens börser sedan mitten av förra veckan. På några håll, bl a Sverige, har det gått uppåt, medan det på andra ställen, inte minst USA, har gått nedåt.

Det tycks nu finnas en oro i marknaden kring åtminstone tre större faktorer. Dels har tempot i massvaccineringen mot covid-19 i ett antal länder inledningsvis blivit lägre än vad man planerat för och hoppats på. Dels har diskussionen om stigande inflationsförväntningar och räntor fått återverkningar. Dels har det börjat komma antydningar om att finanspolitiken, efter tiden med coronastimulanser, på sina håll skulle kunna bli ganska stram. Att brittiske finansministern Rishi Sunak, för att få ordning på statsfinanserna, nu bl a föreslagit en stor höjning av bolagsskatten från 2023 är anmärkningsvärt i det avseendet.  

Inom QE-programmet återgick Riksbanken i tisdags till att köpa Kommuninvest-obligationer. Denna gång inriktade man sig på obligationer med förfall 2022, 2025 och 2026. Sammantaget köpte man, med stort intresse i marknaden inom det omvända auktionsförfarandet, obligationer för 5,5 miljarder kr. Det innebär att man kom upp i en totalsumma för köpen av kommunobligationer på ca 15,5 miljarder kr under året så långt och att man börjar närma sig riktmärket för Q1 på 23,5 miljarder kr.

Kommuninvest emitterade igår 1 miljard USD, motsvarande ca 8,4 miljarder kr, i en ny grön obligation med förfall 2024. Investerarintresset var stort, med en orderbok på 62 internationella investerare. Transaktionen prissattes 1 baspunkt över swapräntan och 19 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. Efter detta har Kommuninvest sammanlagt ca 51 miljarder kr utestående i sju gröna obligationer – varav fyra är i SEK och tre i USD.

Europeiska banktillsynsmyndigheten EBA föreslog i måndags, som en del i ett större paket för att öka transparensen kring hållbarhetsrisker, att banker ska börja redovisa ett ”Green Asset Ratio”. Detta är ett mått för hur stor andel av tillgångarna som är att betrakta som miljömässigt hållbara. Huruvida något är hållbart eller inte ska avgöras med hjälp av taxonomin. Förslaget, som markant skulle stärka hållbarhetsperspektivet i verksamheten och långsiktigt kunna få betydande konsekvenser i marknaden, går nu till att börja med in i en remissrunda.   

Kommuninvest genomförde igår även den ordinarie veckoauktionen i det svenska obligationsprogrammet. Totalt emitterades 1,25 miljarder kr i två obligationer, med förfall 2024 respektive 2026. Överteckningen (bid-to-cover ratio) landade sammantaget på 2,7.  

SCB presenterade i tisdags en första omgång data för kommunernas och regionernas räkenskapssammandrag för 2020. Bilden är tydlig: kommunsektorn levererade rekordresultat. Sammantaget redovisade kommuner och regioner ett verksamhetsresultat på 51,5 miljarder kr, vilket var en ökning med 39,1 miljarder kr jämfört med 2019. Den främsta orsaken till de goda siffrorna var stora tillskott av generella statsbidrag i samband med pandemin.