Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Marknadskommentar

Positiva BNP-signaler

2023-06-01

Världens börser har haft en blandad utveckling sedan mitten av förra veckan. Samtidigt som situationen kring det amerikanska skuldtaket nu ser ut att kunna hanteras på ett balanserat sätt verkar det finnas osäkerheter kring såväl konjunkturutveckling som ytterligare eventuella räntehöjningar.       

Det har under en tid stått och vägt i förväntningarna, reflekterade i bland annat marknadsprissättningen, inför amerikanska Federal Reserves nästa policymöte 13–14 juni. Kommer det att bli en höjning eller inte? Kommentarer från Fed-ledamöter i början av denna vecka har tytt på att beslutet kan bli att inte höja. Philip Jefferson, exempelvis, konstaterade i en kommentar att ett beslut om att inte höja nu inte behövde innebära att det inte senare skulle kunna komma ytterligare höjningar.

I sin May Financial Stability Review, som publicerades igår, konstaterar ECB att det – efter bankturbulensen under våren – fortfarande finns en skörhet när det gäller den finansiella stabiliteten. Det är inte omöjligt att lönsamheten och likviditeten för i grunden stabila banker i euroområdet kan komma att omvärderas i marknaden.

I går offentliggjordes ny svensk tillväxtstatistik. Jämfört med kvartalet innan ökade BNP med 0,6 procent under första kvartalet. Jämfört med första kvartalet 2022 steg BNP med 0,8 procent. Dessa siffror var betydligt högre än de flesta analytiker förväntat sig. Såväl arbetsmarknaden som ekonomin i stort fortsätter att visa en relativt stark motståndskraft.

Konjunkturinstitutet presenterade igår sin konjunkturbarometer för maj. Barometerindikatorn steg med 2,1 enheter till 89,4. Trenden, med denna uppgång, är försiktigt positiv. Men samtidigt ligger indikatorn fortfarande på en lägre nivå än normalt.

Krisen inom SBB fortsätter att eskalera. På onsdagen föll B- och D-aktierna med dryga 25 procent. Aktievärdet har minskat med mer än 70 procent på en månad. Bolaget har flaggat för att hela eller delar av fastighetsbeståndet ska säljas. Det återstår att se vilken typ av köpare som kan bli aktuella.      

Vid gårdagens auktion i det svenska obligationsprogrammet emitterade Kommuninvest 1,75 miljarder kronor i två obligationer med förfall 2026 respektive 2027. Den sammanlagda överteckningen (bid-to-cover ratio) landade på 2,5.

Mer information:

Reuters: A June skip jumps to the fore following latest Fed comments

CNBC: ECB’s de Guindos warns financial markets are vulnerable to a sharp sell-off

SCB: Uppgång i BNP första kvartalet 2023

DN: Stark svensk ekonomi håller uppe inflationen

Konjunkturinstitutet: Hushåll och detaljhandel uppåt, men alltjämt dystra

DN: Ny aktiekollaps i krisbolaget SBB – kursras på över 25 procent

Kommuninvest: Senaste auktionsresultat