Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Marknadskommentar 2 juli

Ur ett Kommuninvestperspektiv ges en lite närmare bild av var marknaden befinner sig och kan vara på väg. 

Det saknas inte saker att oroa sig för i den globala ekonomin. Med den nya säkerhetslagen är Kina på väg att koppla ett totalitärt grepp om Hong Kong. Detta kan, vid sidan av många andra problem, komma att skapa en hel del svårigheter när det gäller handel och finansiella transaktioner. I USA, och ytterligare några länder, har smittspridningen här och var tagit fart igen på ett bekymmersamt sätt. Att verkligen få stopp på covid-19 verkar inte görbart förrän en stor del av befolkningen är vaccinerad. Trots detta har merparten av världens börser stigit en eller ett par procent sedan mitten av förra veckan. Det goda börshumöret tycks för närvarande kunna stå emot det mesta.

Nasdax OMX i Stockholm är, i linje med detta, upp ca 2 procent sedan förra veckans mitt. Samtidigt fortsätter Stibor 3m att röra sig nedåt och ligger nu på ca 0,06 procent.

Riksbanken valde igår att inte röra räntan. I stället blev huvudnyheten en utökning av QE-programmet. Volymen höjs från 300 till 500 miljarder kr. Tiden förlängs fram till 30 juni 2021. Inom ramen för detta kommer man, för perioden 1 oktober till 31 december, köpa kommunobligationer till ett värde av 15 miljarder kr. Det gör att köpen av kommunobligationer under 2020 sammanlagt kommer att uppgå till 45 miljarder kr. Om man antar att köpen av kommunobligationer fortsätter i ungefär samma takt under första halvåret 2021 så skulle Riksbankens andel av den totala marknaden börja bli ganska stor. Den totala volymen utestående kommunobligationer ligger i dagsläget omkring 430 miljarder kr. Riksbanken är alltså på väg mot ca 10 procent och möjligen högre än så. Det återstår att se hur detta kommer att påverka dynamiken i marknaden.

Som underlag för sina beslut lade Riksbanken en huvudprognos där BNP minskar 4,5 procent under 2020 och sedan ökar 3,6 procent under 2021. Utöver detta för man i den penningpolitiska rapporten ett resonemang om alternativa scenarier. I det negativa scenariot, med en ny våg av smittspridning, faller BNP 5,7 procent under 2020 för att sedan stiga 1,0 procent under 2021. I det positive scenariot, utan någon andravåg, följs en BNP-nedgång på 4,0 procent för 2020 av en kraftfull uppgång på hela 7,0 procent för 2021. Det är anmärkningsvärt hur utmanande prognosmakandet fortfarande är. Krisutvecklingen är verkligen inte lätt att läsa. Skillnaden mellan scenarierna, på 6,0 procentenheter för 2021, är avsevärd.

För Kommuninvests del är inga emissioner inplanerade under sommaren. Om inget oförutsett händer blir detta en lugn period. Nästa auktion i det svenska obligationsprogrammet äger rum 12 augusti.

Igår uppdaterade Kommuninvest upplåningsstatistiken. Vid halvårsskiftet uppgick den totala upplåningen så långt under året till ca 77 miljarder kr. Av detta hade ca 56 miljarder kr lånats upp i SEK och resten i USD. Utlåningsprognosen ligger alltså, efter förra veckans revidering, på 150-160 miljarder kr.

Kommuninvest har under de senaste månaderna kommit ytterligare några steg på vägen i utvecklingen av en ny hållbarhetsprodukt: Lån för Social Hållbarhet. Planerna kommer nästa gång att diskuteras på ett webbinarium på KOMMEK-mässan 20 augusti.