Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Marknadskommentar

Rejäla räntehöjningar      

Världens börser har backat på bred front sedan mitten av förra veckan. De offensiva serier av räntehöjningar som de flesta centralbanker nu driver, i kombination med allt tydligare signaler om lågkonjunktur och på vissa håll recession, verkar fortsätta att tynga marknaden.  

Amerikanska Federal Reserve höjde igår styrräntan med 75 punkter till intervallet 3,00–3,25 procent. Även om det funnits analyser kring att en 100-punktershöjning inte var utesluten landade detta någorlunda i linje med marknadens förväntningar. I en uppdaterad räntebana är Feds bedömning att styrräntan höjs till 4,4 procent mot slutet av året och sedan toppar på 4,6 procent under nästa år. Någon räntesänkning förväntas inte bli aktuell förrän 2024. Trots kraftfulla räntehöjningar ser Fed inte framför sig något BNP-fall. Bedömningen är att BNP-ökar med 0,2 procent innevarande år och sedan med 1,2 procent 2023.

Riksbanken levererade i tisdags ett nytt penningpolitiskt beslut. Styrräntan höjdes med 100 punkter till 1,75 procent. Även om det scenariot i viss mån funnits med i bilden blev reaktionen i marknaden i huvudsak negativ. Räntebanan skrivs upp. I prognosen ligger nu att styrräntan toppar på drygt 2,5 procent hösten 2023. När det gällde QE-programmet var beskedet att planen för hösten ligger fast, men att värdepappersköpen upphör vid årsskiftet. Därefter kommer värdepappersportföljen att successivt minska genom förfall. Riksbanken förväntar sig att inflationen, enligt KPI, minskar från 8,6 procent för 2022, till 8,5 procent för 2023 och till 2,2 procent för 2024. När det gäller tillväxten är Riksbankens prognos att BNP stiger med 2,7 procent i år, faller med 0,7 procent 2023 och ökar igen med 1,1 procent 2024.      

Riksbanken genomförde denna vecka ingen auktion inom kommundelen av sitt QE-program.

Vid veckans onsdagsauktion i det svenska obligationsprogrammet lånade Kommuninvest upp totalt 2 miljarder kronor i tre obligationer med förfall 2024, 2026 respektive 2027. Den sammantagna överteckningen (bid-to-cover ratio) blev 2,7.

Kommuninvest avser att, givet marknadsförutsättningarna, emittera en ny obligation under det svenska obligationsprogrammet. Detta meddelades igår. Den nya obligationen, K2903, kommer att ha förfall 2029-03-12. Ambitionen är att emittera 3 miljarder SEK. Första möjliga emissionsdag är 28 september.

Mer information:

Reuters: Fed delivers big rate hike, sees another large increase this year

Riksbanken: Styrräntan höjs med 1 procentenhet

Kommuninvest: Senaste auktionsresultat

Kommuninvest: Kommuninvest avser att emittera ny SEK-obligation