Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Marknadskommentar

Fortsatt höga räntor  

2023-10-05

Världens börser har mestadels haft en negativ utveckling sedan mitten av förra veckan. Stöket i USA:s kongress, där representanthuset nu saknar talman, tycks vara en negativ faktor. Förnyade budgetstrider kan förmodligen vara att vänta om några veckor. De nya budskapen från Federal Reserve och andra centralbanker om ”higher-for-longer”, d v s att styrräntorna toppar högre och ligger kvar högt en längre tid än tidigare förväntat, fortsätter att i marknaden tolkas som bekymmersamma. Marknadsräntorna, exempelvis för amerikanska statsobligationer, har rört sig på mycket höga nivåer.

Barclays målar i en analyskommentar upp en relativt negativ bild av utvecklingen på obligationsmarknaden. Samtidigt som Federal Reserve fortsätter att sälja obligationer, inom ramen för quantitative tightening-programmet, utökar ett antal skuldtyngda länder sitt utbud. Om inget drastiskt händer som gör aktiemarknaden betydligt mindre attraktiv talar denna dynamik för att obligationsmarknaden även framöver kommer att präglas av låga priser och höga räntor.    

Världsbanken publicerade i söndags en rapportuppdatering för Ostasien och Stilla Havs-regionen. I en av de mer centrala slutsatserna skrivs den prognosticerade tillväxten för Kina ner från 4,8 procent, i den förra prognosen från april, till 4,4 procent. Världsbanken konstaterar att Kina brottas med en svag detaljhandel, stagnerande huspriser, ökad skuldsättning bland hushållen och en eftersläpning i investeringarna inom det privata näringslivet.

Riksbanken publicerade i måndags protokollet från det senaste penningpolitiska mötet. Protokollet kan i huvudsak uppfattas som neutralt, möjligen med en liten dragning åt det hökaktiga hållet. Det är tydligt att riksbankschefen Erik Thedéen ser ytterligare åtminstone en höjning som det mest sannolika scenariot. Marknadsprissättningen ändrades dock inte nämnvärt efter publiceringen.    

Vid veckans onsdagsauktion i det svenska obligationsprogrammet lånade Kommuninvest upp 1,75 miljarder kronor i två obligationer med förfall 2028 respektive 2029. Den sammantagna överteckningen (bid-to-cover ratio) landade på 3,0.

Kommuninvest lånade igår upp 1,25 miljarder USD (ca 13,8 miljarder SEK) i en ny obligation med förfall 2026-05-12. Efterfrågan från investerarna var stor. Orderboken bestod av över 100 investerare, med bud på 3,75 miljarder USD. Obligationen prissattes 31 baspunkter över swapräntan och 15 baspunkter över en amerikansk statsobligation med motsvarande löptid. Detta var den tredje USD-emissionen för året. Efter denna transaktion har Kommuninvest totalt 13 miljarder USD utestående i USD-benchmarkprogrammet.

Mer information:

Reuters: Steve Scalise, Jim Jordan bid to fill top job in leaderless US House

Bloomberg: Only a Stocks Crash Can Rescue the Bond Market, Barclays Says

The World Bank: East Asia and Pacific: Sustained Growth, Momentum Slowing

Riksbanken: Protokoll från det penningpolitiska mötet den 20 september 2023

SEB: Ready to hike again if inflation does not fall as expected

SEB: Still unchanged post Riksbank minutes

Kommuninvest: Senaste auktionsresultat

Kommuninvest: Kommuninvest emitterar 1,25 miljarder USD i ny benchmark-obligation