Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Marknadskommentar

Riksbanken höjer igen  

Merparten av världens börser har haft en relativt positiv utveckling sedan mitten av förra veckan. Mycket tycks ha haft att göra med att många marknadsaktörer, med ett särskilt fokus på USA, har sett de allt svagare tillväxtprognoserna som ett tecken på att ledande centralbanker, och särskilt Federal Reserve, framöver kan komma att höja räntorna i lägre takt än vad som nu ligger i plan. Det återstår att se om detta är en övergående reaktion i marknaden, eller om det är något som kan börja driva en mer ihållande optimism.

Inflationstakten i Tyskland föll något från maj, med en siffra på 8,7 procent, till juni, där noteringen blev 8,2 procent (enligt data som harmoniserats för att vara jämförbar inom EU). Detta var lägre än vad många analytiker hade förväntat sig. Det är dock oklart vilka växlar som går att dra av nedgången. Inte minst sammanfaller den med sänkningar av bränslebeskattningen och priser i kollektivtrafiken. Det finns fortfarande en risk för att inflationstakten skulle kunna stiga igen till hösten.    

ECB-chefen Christine Lagarde höll i tisdags ett tal, på ett större ECB-event i Portugal, som av många analytiker uppfattades som hökaktigt. Hon klargjorde bland annat att centralbanken kommer att vara orubblig när det gäller att på medellång sikt pressa tillbaka inflationen till 2 procent. Talet befäste den allmänna förväntan bland analytiker om att ECB höjer räntan vid sitt nästa policymöte i juli.

Riksbanken valde idag, i linje med vad de flesta analytiker förväntat sig, att höja styrräntan med 0,50 procentenheter till 0,75 procent. Inte minst eftersom inflationen stigit och väntas ligga kvar över 7 procent under återstoden av året ser Riksbanken framför sig fortsatta höjningar så att nivån på styrräntan i början av 2023 är nära 2 procent. Man kommer också att dra ner på stödköpen i snabbare takt än man tidigare planerat. Stödköpen under andra halvåret ska nu uppgå till 18,5 miljarder kronor, alltså en halvering jämfört med de 37 miljarder som låg i det förra beslutet. Av dessa ska 6 miljarder kronor vara kommunobligationer.

Enligt en ny utgåva av SEB:s rapport ”The Green Bond” fortsätter det att gå trögt på marknaden för hållbar finansiering. Den totala volymen av nyemitterade hållbara obligationer ligger fortsatt på en klart lägre nivå än förra våren. Detta ska samtidigt ses i kontexten av att även utgivningen av traditionella obligationer har minskat under våren.       

Inom kommundelen av sitt QE-program fortsatte Riksbanken i tisdags med köp av Kommuninvest-obligationer. I det omvända auktionsförfarandet köpte man obligationer – med förfall 2026 – för 500 miljoner kr. 

Mer information:

SEB: SEB’s The Green Bond Report: War exposes global energy crisis

Reuters: German inflation unexpectedly cools off in June at 8.2%

ECB – Speech by Christine Lagarde: Price stability and policy transmission in the euro area

Riksbanken: Styrräntan höjs med 0,5 procentenheter till 0,75 procent

Riksbanken: Auktionsresultat 2022-06-28