Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Marknadskommentar

Starkare inflationsfokus

   

Utvecklingen på världens börser har sedan mitten av förra veckan varit blandad. Turbulensen kring den kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande, som bland annat brottas med akuta likviditetsproblem, har utgjort ett tydligt störningsmoment. Det har talats om risker för en konkurs, vilken i så fall sannolikt skulle få stora återverkningar, samt om en oro för att denna specifika problematik möjligen återspeglar mer omfattande brister i det kinesiska finansiella systemet. Vart de hela faktiskt tar vägen återstår att se.   

Amerikanska Federal Reserve slog igår in på en något mer restriktiv linje än tidigare. Men signalerade att en avtrappning av QE-köpen kan inledas snart och att höjningar av styrräntan kan bli aktuella redan under nästa år. Även om man alltjämt har ett starkt fokus på att säkra återhämtningen börjar inflationskontrollen bli en allt viktigare prioritering.

Även Riksbanken har, om än mycket försiktigt, börjat skifta fokus från återhämtning till inflationskontroll. I sitt penningpolitiska beslut i tisdags höll man fast vid en nollränta som väntas vara kvar under hela prognosperioden. Man meddelade också att man avser fullfölja QE-köpen enligt plan hela året ut. Samtidigt är det tydligt att inflationsbilden har förändrats. Riksbanken ser nu framför sig att KPI-inflationen går en liten bit över 2 procent både 2022 (2,1 procent) och 2023 (2,2 procent). Men man ser inga problem med att temporärt överskrida inflationsmålet och gör alltjämt bedömningen att viktiga delar av de inflationsdrivande effekterna i ekonomin är av tillfällig natur. För övrigt när det gäller makrosiffrorna prognostiserar Riksbanken en BNP-tillväxt på 4,7 procent för 2021 och 3,6 procent för 2022 samt en arbetslöshet på 8,8 procent för innevarande år och 7,6 procent för nästa år.               

Inom ramen för kommundelen av sitt QE-program skiftade Riksbanken i tisdags fokus tillbaka till Kommuninvest. Man siktade in sig på köp av obligationer med förfall 2023 (grön), 2025, 2026 och 2028. I det omvända auktionsförfarandet, med transaktioner i alla obligationer utom den gröna, gjorde man köp för totalt 3 miljarder kr. Detta innebär att Riksbanken, för ett tredje kvartal där riktmärket är 13 miljarder kr, nu är uppe i en totalsumma på 8,39 miljarder kr. Därmed återstår det en del att göra under kvartalets sista vecka.       

I gårdagens auktion i det svenska obligationsprogrammet lånade Kommuninvest upp totalt 1 miljard kr i två obligationer – med förfall 2024 respektive 2026. Den sammantagna överteckningen (bid-to-cover ratio) blev 3,6.

Kommuninvest planerar att inom kort, givet marknadsförutsättningarna, emittera en ny 6-årig obligation under det svenska obligationsprogrammet. Obligationen (K2706) kommer ha förfall 2027-06-15. Första möjliga emissionsdag är 29 september. Obligationen kommer att emitteras i en auktion som sköts genom Bloombergs auktionsplattform (AUPD). Ambitionen är att emittera 3 miljarder SEK. Den kommande nyemissionen innebär att den ordinarie auktion i det svenska obligationsprogrammet som planerats till 29 september ställs in.

Mer information:

Reuters: Fed signals bond-buying taper coming ’soon,’ rate hike shifts to 2022

Reuters: China Evergrande contagion concerns rile global markets

Riksbanken: Penningpolitiskt beslut: Nollränta och värdepappersköp för en inflation varaktigt nära 2 procent

Riksbanken: Auktionsresultat 2021-09-21

Kommuninvest: Senaste auktionsresultat

Kommuninvest: Kommuninvest planerar att emittera ny SEK-obligation