Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Marknadskommentar 3 december

Ur ett Kommuninvestperspektiv ges en lite närmare bild av var marknaden befinner sig och kan vara på väg. 

Tendenserna på världens börser har sedan mitten av förra veckan varit blandade. Även om börsindexen mestadels stigit har det noterats nedgångar på flera håll. Blickar man i stället tillbaka en månad i tiden är trenden glasklar. Om man undantar Kina och Danmark, med mindre uppgångar, har så gott som alla börser stigit med 9-10 procent eller mer.

Den logiska förklaringen till denna långsiktiga trend är att den oro som tidigare under hösten var högst berättigad har skingrats steg för steg. Nyheterna kring vaccin mot covid-19 har varit mycket positiva. I USA framstår det som alltmer sannolikt att Biden kan ta över som president under ordnade former. När det gäller Brexit, det tredje stora orosmolnet, verkar förhandlingarna fortsätta i åtminstone några dagar till. Att båda parter tycks jobba hårt vid förhandlingsbordet och i stort sett avstår från publika utspel kan vara tecken på att ett avtal faktisk skulle kunna ros i land.

Med beslut förra torsdagen utökade Riksbanken alltså sitt QE-program. Volymen höjs från 500 till 700 miljarder kr. Tiden förlängs till att inkludera hela 2021. Takten skruvas upp så att intensiteten Q1 2021 blir högre än Q4 2020. För Q1 2021 är planen nu att köpa kommunobligationer för sammanlagt 23,5 miljarder kr. På kommunsidan tas det dessutom ett bredare grepp än tidigare i och med att även köp av gröna obligationer blir möjliga.

Som ett inslag i den bakomliggande analysen visade Riksbanken att ränteskillnaderna mellan statsobligationer och viktiga tillgångsslag – företagsobligationer, säkerställda bostadsobligationer respektive kommunobligationer – har minskat markant sedan marknadsturbulensen i mars-april och nu ligger på lägre nivåer än innan coronapandemin slog till. Sannolikt står QE-programmet för åtminstone en del av den effekten.   

I den praktiska hanteringen återgick Riksbanken i tisdags till att i köpen av kommunobligationer fokusera på andra kommunala och regionala emittenter än Kommuninvest. I en omvänd auktion med relativt begränsat intresse från marknaden köpte man obligationer för 120 miljoner kr.  

Vid gårdagens auktion i det svenska obligationsprogrammet emitterade Kommuninvest totalt 0,75 miljarder kr i två obligationer med förfall 2025 respektive 2026. Även denna gång landade den sammanlagda överteckningen, alltså bid-to-cover ratio, på en hög nivå: 4,3.     

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s bekräftade igår, i en Research Update, att Kommuninvest även fortsättningsvis behåller högsta möjliga kreditbetyg: AAA med stabila utsikter. En viktig del i analysen är att institutet ser styrkan i den kapitaliseringsplan som antogs på föreningsstämman i våras och som fram till 2024 ger en successiv uppbyggnad av kapital.

Kommuninvest kommer att offentliggöra sin upplåningsprognos för 2021 på ett investerarwebbinarium som arrangeras 14 december kl 15.00.