Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi bidrar till forskning om kommun­sektorn

Som kommunsektorns största kreditgivare har vi samlat på oss en unik kunskap om finansiering i kommunsektorn.

Våra rapporter

Kommuninvests rapporter analyserar svensk kommunsektor ur ett koncernperspektiv och innehåller unika uppgifter om sektorns låneskuld och investeringar.

Den kommunala låneskulden 2021

I rapportserien Den kommunala låneskulden följs utvecklingen av kommunsektorns investeringar och skuldsättning upp. Rapporten är unik eftersom både investeringar och låneskuld analyseras utifrån ett koncernperspektiv. Det innebär att även verksamheter som bedrivs i kommunala företag och kommunalförbund inkluderas i rapportunderlaget.

Kommuninvest fokusrapporter

Våra fokusrapporter är kortare analyser som vid sidan av de större rapporterna ska bidra till att uppmärksamma och fördjupa kunskaperna kring aktuella frågor inom den kommunala ekonomin.

Kommunsektorns ekonomi

Total låneskuld

726 mdkr

år 2019 på koncernnivå

Låneskuldsökning under året

67 mdkr

år 2019 på koncernnivå

Investeringar

193 mdkr

år 2019 på koncernnivå

Jämföraren

Verktyget Jämföraren låter användaren ta del av och jämföra Sveriges kommuner och regioners investeringsnivåer, låneskuld och andel grön finansiering mellan åren 2010-2019.

KI-question
KI-data

Kommungrupp:
Befolkning:
Investeringar per invånare:
Låneskuld per invånare:
Samtliga siffror gäller
KI-map

Vi bidrar till en forskningsmiljö i skärningspunkten mellan offentlig sektor och finansiering.

Vi arbetar för att öka kunskapen och intresset för kommunforskning med särskild fokus på skärningspunkten mellan finansiering och offentlig sektor. Detta gör vi bland annat genom att arrangera seminarier, finansiera forskare och bistå med datamaterial. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår integritetspolicy.