Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi bidrar till forskning om kommun­sektorn

Som kommunsektorns största kreditgivare har vi samlat på oss en unik kunskap om finansiering i kommunsektorn.

Viktig forskning i skärningspunkten mellan offentlig sektor och finansiering

Vi arbetar för att öka kunskapen och intresset för kommunforskning och kommunsektorns ekonomiska utveckling, med särskild fokus på skärningspunkten mellan finansiering och offentlig sektor. Detta gör vi bland annat genom att tillgängliggöra datamaterial, genomföra analyser, arrangera seminarier/webbinarier och finansiera forskning.

Den kommunala låneskulden 2023

I rapportserien Den kommunala låneskulden följs utvecklingen av kommunsektorns investeringar och skuldsättning upp. Rapporten är unik eftersom både investeringar och låneskuld analyseras utifrån ett koncernperspektiv. Det innebär att även verksamheter som bedrivs i kommunala företag och kommunalförbund inkluderas i rapportunderlaget.

Fokusrapporter

Våra fokusrapporter är kortare analyser som vid sidan av de större rapporterna ska bidra till att uppmärksamma och fördjupa kunskaperna kring aktuella frågor inom den kommunala ekonomin.

Kommunsektorns skuldförvaltning

Denna rapport, som uppdateras kvartalsvis, ger en kontinuerligt uppdaterad bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld.

Kommunsektorns ekonomi

Total låneskuld

820 mdkr

år 2023 på koncernnivå

Låneskuldsökning under året

21 mdkr

år 2023 på koncernnivå

Investeringar

193 mdkr

år 2023 på koncernnivå

Jämföraren

Verktyget Jämföraren låter användaren ta del av och jämföra Sveriges kommuner och regioners investeringsnivåer, låneskuld och andel grön finansiering mellan åren 2010-2022.

KI-question
KI-data

Kommungrupp:
Befolkning:
Investeringar per invånare:
Låneskuld per invånare:
Samtliga siffror gäller
KI-map

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår integritetspolicy.