Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Låneprocess

Vi erbjuder mycket mer än billiga lån

Kommuninvest erbjuder kreditgivning och andra finansiella tjänster till medlemskommuner och -regioner, samt deras majoritetsägda bolag. Kundkontakterna sköts av våra kundansvariga i kundgruppen. Kundgruppen samordnar också evenemang och utbildningar för våra medlemmar. Tveka inte att höra av dig till din kundansvarig om du undrar över något.

Förutom kreditgivning erbjuder vi även finansiella tjänster i form av finansiell expertis och kunskapsöverföring som hjälper våra kunder att effektivisera och strukturera sina portföljer. Majoriteten av våra kunder använder KI Finans, ett webbaserat finansförvaltningsverktyg som ger våra kunder ännu bättre möjligheter att överblicka, analysera och administrera sina portföljer.

Största långivaren till kommunsektorn

Kommuninvest är den största långivaren till Sveriges kommuner och regioner. Idag står vi för mer än hälften av kommunsektorns totala finansiering. Sedan Kommuninvest startades har vi bidragit med kraftiga räntesänkningar i kommunsektorn vilket har varit positivt för hela Sveriges utveckling.

Vårt uppdrag gör oss till en viktig del av det svenska finansiella systemet. Under den senaste finanskrisen visades tydligt nyttan med att vara medlem i Kommuninvest, även i tider av finansiell oro.


Enkel låneprocess från förfrågan till utbetalning

Nedan kan du läsa om vår låneprocess. Syftet är att du ska förstå hur vi arbetar och hur långt ni har kommit i upplåningsprocessen.

1. Vi har tagit emot er offertförfrågan

Tack för er förfrågan. Den kommer att besvaras enligt önskemål om inte annat avtalas. Tag gärna kontakt med din kundansvarig för att gå igenom nödvändig dokumentation inför ett eventuellt affärsavslut.

2. Offerten är skickad till er

Vi har skickat en offert avseende finansiering enligt önskemål. Var vänlig notera att offertens giltighetstid normalt sett är sju dagar. Om ni väljer att låna av Kommuninvest ber vi er att kontakta er kundansvarige eller kundgruppen på 010-470 88 20. Vi finns tillgängliga för affärsavslut på bankdagar: 09.00–12.00 och 13.00–15.30. På kontorstid kan ni även nå oss för andra ärenden eller frågor. Tänk på att affären bör vara klar minst en vecka innan dagen för utbetalning/omsättning.

3. Affärsavslut är genomfört

Ett lån är avtalat och vi inväntar ett mejl med underskrivna handlingar och eventuellt andra handlingar från er. Vi önskar att handlingarna finns hos oss senast två bankdagar före utbetalning/omsättning.

4. Vi har tagit emot era lånehandlingar

Våra handläggare kommer att granska dessa så snart det är möjligt, men senast inom två bankdagar. Vi hör av oss till Er om det uppstår frågor eller behov av komplettering.

5. Ert lån är godkänt för utbetalning eller omsättning

Lånehandlingarna är granskade och godkända för utbetalning eller omsättning. Hör gärna av Er till oss om det uppstår frågor eller funderingar.

Kontakta kundgruppen vid frågor

Ring oss på telefon 010-470 88 20 eller skicka e-post till kundgruppen@kommuninvest.se


KI Finans Låna

Våra kunder har möjlighet att låna pengar i KI Finans. Den digitala låneprocessen är en naturlig utveckling i vår ambition att erbjuda mer flexibilitet, mindre administration och ökad transparens.