Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Handbok i skuldförvaltning för kommunsektorn

Handbok i skuldförvaltning för kommunsektorn

Syftet med handboken är att med hjälp av data, analys och exempel försöka bistå kommuner och regioner i de bedömningar som behöver göras för att driva en balanserad skuldförvaltning. Enkelt uttryckt handlar skuldförvaltningen om att hantera sin upplåning.

På Kommuninvest har det, särskilt via inspel från kommunsektorn, vuxit fram en insikt om att det behövs ett material som tar ett tydligt och samlat grepp om skuldförvaltningen i sin helhet. Ambitionen för handboken är att, åtminstone i ett första steg, möta det behovet.

Den röda tråden i skuldförvaltningen är, enligt handboken, att väga kostnad mot risk på ett systematiskt och välgrundat sätt. En bra början för kommuner och regioner är att klargöra sin räntekänslighet. Hur mycket har man råd att låta ökade räntekostnader påverka resultatet i ett stressat marknadsscenario?

Om man är känslig i detta avseende bör man skapa en skuldportfölj med låg risk. Det gör man genom att fokusera på längre löptider och fast ränta. Detta ger, ungefär som när man köper en försäkring, en högre grundläggande räntekostnad. Men det innebär samtidigt att snabbt stigande marknadsräntor i en period av stress bara långsamt slår igenom i skuldportföljen.

Om man är mindre känslig kan man välja att acceptera en högre risk. Då fokuserar man i stället på kortare löptider och rörlig ränta. Detta ger en lägre grundläggande räntekostnad. Men om marknadsräntorna skulle stiga snabbt får det på kort tid genomslag i skuldportföljen.


Mer information

Kontakta oss