Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Stöd i finansiella beslut

Vår målsättning är att bidra till en effektiv finansförvaltning för kunder som behöver mer än enbart konkurrenskraftiga lån. Därför erbjuder vi, vid sidan av KI Finans, flera tjänster för olika typer av stöd i finansiella beslut.

Äga eller hyra verksamhetslokaler

Kommuner och regioner kan som regel välja att bygga, äga och drifta sina egna verksamhetslokaler. Men relativt ofta finns nu även alternativet att hyra från en privat aktör. Kommuninvest får alltfler frågor från medlemmarna om hur man ska tänka och räkna på området. Hur kan man, i en analys av både resultat- och balansräkning, ställa äga- och hyra-alternativen mot varandra? Syftet med rapporten är att på ett sammanhållet vis försöka svara på de vanligaste frågor som ställs.


Borgensavgifter för kommunala bostadsbolag

Sveriges Allmännytta, SKR och Kommuninvest har tagit fram en uppdaterad vägledning för fastställande av borgensavgifter för kommunala bostadsbolag. Vägledningen är i viss mån tillämplig även på andra typer av kommunala/regionala bolag. Materialet består av själva vägledningsdokumentet samt en kontinuerligt uppdaterad sammanställning av relevant referensinformation. 


Styrning i finansiell balans

Fokusrapport på temat: ”Styrning i finansiell balans: En mer effektiv ekonomistyrning i kommunsektorn”. Rapporten har skrivits av ett team under ledning av Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef. I rapporten görs en genomgång av utvecklingsidéer och -förslag som förts fram i olika sammanhang.


Finanspolicy

Ger förslag på hur du utformar finanspolicy för kommun, landsting/region och kommunala företag. Innehåller bland annat en beskrivning av riktlinjer för riskhantering samt val av normportföljer för kapital och räntebindning. Möjlig att ladda hem som Word-dokument.


Infront Finance

För kunder som är i behov av mer omfattande informationsflöde, erbjuder vi marknadsinformation via Infront Finance.
Som kund hos oss kan du teckna ett avtal direkt med Infront, och hänvisa att du är kund hos Kommuninvest, för ett rabatterat pris.


Offertförfrågan och utvärdering

Erbjuder stöd vid låneupphandling på marknaden. Syftet är att hjälpa till vid utvärdering av lämnade offerter samt underlätta vid jämförelse av offererade alternativ.


Finansiell ordlista

Finansiella begrepp kan vara krångliga. Här listar vi de vanligaste begreppen kopplade till finansiering och skuldförvaltning.