Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kreditvärdighet

Medlemmarna garanterar Kommuninvest

Alla kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ställt ut en explicit garanti för de åtaganden som görs av Kommuninvest i Sverige AB. Garantiåtagandet gäller till förfall för utestående förpliktelser, oavsett om medlemmen under löptiden skulle utträda eller uteslutas ur föreningen.

Kommuninvest har – i likhet med alla svenska kommune och regioner – historiskt alltid uppfyllt alla sina betalningsförpliktelser. Borgenskonstruktionen ger investerare och andra intressenter extra trygghet inför den hypotetiska situationen att så inte skulle ske. Medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening har garanterat att de i en situation där Kommuninvest i Sverige AB inte fullgör sina förpliktelser kommer att betala med egna medel.

Medlemmarnas borgensåtagande

Medlemmarna är solidariskt ansvariga för Kommuninvests skulder. Svensk kommunsektor har exceptionellt god kreditvärdighet.