Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi bidrar till Sveriges utveckling

Tillsammans är vi starkare

Kommunsektorn behöver säker och kostnadseffektiv tillgång till kapital. Den finansiering som krävs för att samhället ska fungera kommer i många fall från Kommuninvest. Denna kommunala samverkan har utvecklats över mer än 35 år. Kommuninvest är idag kommunsektorns största långivare och en viktig aktör i utvecklingen av välfärden.

295 kommuner och regioner

är medlemmar i Kommuninvest

Samverkan ger

  • bättre lånevillkor
  • tillgång till kapital från hela världen
  • ett mer hållbart samhälle

Vi styrs av våra medlemmar, nio av tio kommuner är med

Kommuninvest är en demokratisk organisation som ägs och styrs av medlemmarna genom en ekonomisk förening. I över 35 år har vi skapat nytta för våra medlemmar. Vi växer kontinuerligt och idag samlar vi 96 procent av Sveriges kommuner och regioner.

Bakgrund

1986 beslutade sig tio kommuner i Örebro län tillsammans med landstinget för att samarbeta på kreditmarknaden genom att starta ett gemensamt bolag.

Vision

Vi finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle.

Styrning

Kommuninvest består av två delar: aktiebolaget som erbjuder krediter och den ekonomiska föreningen som äger aktiebolaget.

Kapitalförstärkning

Finansinspektionen har fastställt det regulativa kapitalkravet för Kommuninvest till 1,0 procent. Vid föreningsstämman 2020 fattade Kommuninvest beslut om en Plan för kapitaluppbyggnad. Den genomförs 2020-2024 och kommer att stärka kapitalbasen med ca 5 miljarder kronor. Med denna plan överstigs det regulativa kapitalkravet med god marginal samtliga år fram till 2024.


Forskning

Som enda svenska kreditinstitut med enbart kommuner och regioner, samt deras bolag, som medlemmar och kunder har vi en unik kunskap om finansiering i kommunsektorn.

Hållbarhet

Genom hållbara finansieringslösningar främjar vi effektiv användning av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns arbete med Agenda 2030.

Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang spänner över områdena miljö, ekonomi och socialt ansvar. Vi stöttar verksamheter som utvecklar utbildning, kultur och innanförskap.

Nyttja medlemsinflytandet!

Medlemssamråd

I början på året anordnar vi medlemssamråd på ett flertal orter över hela Sverige. Detta är en viktig kanal där föreningens representanter möter medlemmarna för information och samtal kring viktiga frågor för Kommuninvests framtid.

Föreningsstämma

Den årliga föreningsstämman är vår viktigaste medlemsaktivitet och högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst och utser ett ombud som företrädare. På stämman möts vi för att besluta i de frågor som lyfts under medlemssamråden samt inspireras av föreläsare och umgås under festliga former.

Dialog

Dialog är Kommuninvests medlemstidning.

Dialog ger senaste nytt om vad som händer i organisationen samt bidrar med kunskap, analys och inspiration inom kommunal finansförvaltning och långsiktig hållbarhet.

Medarbetare

Kontakta gärna någon av våra kunniga medarbetare om du undrar något.