Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Våra produkter

Vår portfölj består av tre olika basprodukter som består av både uppsägningsbara lån och lån med kapitalbindning. Det erbjuds lån upp till 20 års löptid med fast eller rörlig ränta och möjligheten till forwardstart på lån finns. Förutom basutbudet har kunden även möjlighet att erhålla ett lånelöfte i form av byggkreditiv.

Uppsägningsbara lån

Ett lån utan avtalad kapitalbindning som löper tillsvidare. Lånet går att sägas upp till återbetalning under lånets löptid.

Lån med kapitalbindning

Ett lån med kapitalbindning där krediten inte kan sägas upp till återbetalning i förtid om inget annat avtalas.

Gröna lån

Lån som finansierar övergången till ett mer hållbart samhälle med minskad miljöbelastning kan få Gröna lån-märkning.