Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Den kommunala låneskulden 2014

Hur kommunsektorn i ett land utvecklas ekonomiskt är i hög grad kopplat till utvecklingen i landet i stort. Statens och den kommunala sektorns intäkter utgår från skattebasen, och det sker många gånger
betydande transfereringar från staten till regioner och kommuner. Utvecklingen av kommunala skatteintäkter och storleken på transfereringarna är därför avhängiga den ekonomiska tillväxten respektive styrkan i de statliga finanserna.

Ladda ner filen