Dokument

Dialog nr 4 2018

  • Samtal om styrning av kommunala bolag - På rätt kurs?
  • Upplåning: Gröna obligationer hett för investerare
  • Kommunalförbund: Långtgående samarbete i Västra Mälardalen
  • Axelpriset: Kreativ verksamhetsutveckling belönas