Dokument

Dialog nr 2 2019

  • Johanna Giorgi utvecklar nya välfärdsmåttet BRP+, "Lyckomätaren"
  • Stämman - Framtidens samverkan i fokus
  • IT-samarbete - Norrbotten digitaliserar tillsammans
  • Artificiell intelligens - Finland ska bli bäst i världen på AI