Dokument

Dialog nr 1 2019

  • New public management - Framåtblick och tillbakablick
  • Sociala investeringar - Pionjärkommunen om framgångsreceptet
  • Äldrevård 2.0 - Teknik ska ersätta personal
  • Medlemssamråd - Uppladdning inför årets stämma