Dokument

Dialog nr 4 2019

  • Professor Lars Hultkrantz om sociala investeringar: Tidiga insatser ger stora vinster
  • Axelpriset - Årets vinnare presenteras
  • Kostnadsutjämningen - Håkan Sörman om det nya systemet
  • Gröna Skövde - Bäst i klassen på hållbar finansiering

Dialog nr 3 2019

  • Frihetssymbol i rosa stål - Samtal om demokrati och kultur
  • Skellefteå laddar för jätteetableringen
  • Avtalssamverkan underlättar samarbete över gränserna
  • Kompetensförsörjning, unga ekonomer - en bristvara