Dokument

Dialog nr 3 2021

  • Återhämtning - Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl ser normalläget komma tillbaka
  • Tema: Satsning på forskning
  • Hållbarhet: Så fungerar taxonomin
  • Intervju: Hon stärker samarbetet