Dokument

Dialog nr 2 2020

  • Eva Mörk, Nationalekonom - Så blir framtidens kommuner
  • Coronakrisen - Kommuninvest stöttar inköp
  • Ny skatterapport – Kompensera de minsta
  • Förnyaren - Matlagning på distans