Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Euro Benchmarkprogram

Kommuninvest har under 2019 beslutat att marknaderna för benchmarkobligationer i EUR, SEK och USD utgör strategiska upplåningsmarknader, både vad gäller traditionell upplåning och det som definieras som hållbar upplåning som t.ex. gröna obligationer. Beslutet innebär att EUR tillkommer som strategisk upplåningsvaluta. Att en marknad definieras som strategisk innebär en ambition att  vara en återkommande emittent och ha en långsiktig närvaro. Tidpunkten för en första euroemission  beror på marknadsförhållanden.

Upplåningsstrategi med fokus på benchmarkupplåning

Mer om vår upplåningsstrategi