Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finansiell information och rapporter

Årsredovisningar och rapporter

Här finns samtliga årsredovisningar och delårsrapporter från 2005 och framåt.

Finansiell rapportering

Risk- och kapitalhantering

Bolagets mål, principer och metoder för att hantera dessa risker samt metoder för att mäta risken presenteras i denna rapport

Risk- och kapitalhantering

Rapporter om kommunsektorn

Kommuninvests rapporter analyserar svensk kommunsektor ur ett koncernperspektiv och innehåller unika uppgifter om sektorns låneskuld och investeringar.

Våra forskningsrapporter

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss