Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Risk- och kapitalhantering

Kommuninvests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning för kommunsektorn. Detta innebär att med utgångspunkt i kundernas behov låna upp pengar på den finansiella marknaden. Verksamhetsmodellen innebär att Bolaget är utsatt för risker. Bolagets mål, principer och metoder för att hantera dessa risker samt metoder för att mäta risken presenteras i denna rapport. Inom varje riskområde framgår även aktuell exponering samt beräknat kapitalbehov.

Periodisk information Q3 2020

Periodisk information Q2 2020

Periodisk information Q1 2020

Risk- och kapitalhantering 2019

Periodisk information Q3 2019

Periodisk information Q2 2019 

Periodisk information Q1 2019 

Risk- och kapitalhantering 2018

 Periodisk information Q3 2018

 Periodisk information Q2 2018

 Periodisk information Q1 2018

Risk- och kapitalhantering 2017