Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans – översiktskurs

Utbildningen är en översiktskurs I KI Finans och riktar sig till Dig som är en ny användare av KI Finans eller till Dig som varit användare under en längre period men ännu inte kommit igång och utnyttjar den funktionalitet som finns.

Syftet med utbildningen är att ge Dig som användare en inblick i hur systemet fungerar och vilka möjligheter som systemet erbjuder. Fördjupningskurser inom specifika områden kommer att genomföras under hösten 2021.

Du som deltar kommer få ett mail både innan och efter utbildningen med ett par frågor som vi gärna ser att du besvarar. Det är för att våra utbildningar ska kunna bli ännu bättre i framtiden. Utbildningen sker digitalt och mer information att skickas ut.

Utbildningen är kostnadsfri.

Övergripande innehåll:

Startsida

 • Personlifiering
 • Ställa in påminnelser

Skuldportfölj

 • Registrera olika typer av affärer (lån, derivat mm)
 • Skapa simulerade lån för framtidsanalyser
 • Sortering, export och filter

Marknadsdata

 • Korta och långa räntor
 • Historik
 • Framtida (implicita) räntor

Analys

 • Använda analyserna i systemet för historiska och framåtsyftande analyser
 • Använda refinansieringsantaganden
 • Använda simulerade lån för prognosändamål
 • Uppföljning mot finanspolicy

Rapporter

 • Vi går igenom de olika rapporttyperna och hur de kan användas
 • Bygga egna rapporter som kan vara personliga eller användas av hela organisationen

Dokument

 • Söka och filtrera dokument
 • Ladda upp egna dokument

Administration

 • Lägga upp nya användare och tilldela behörigheter
 • Refinanseringsantagande

Prislista, Offert, Affärsavslut och Signering

 • Övergripande beskrivning av den digitala låneprocessen. Se separat utbildning för mer djupgående utbildning.

Kalender

 • Kommande händelser
 • Export av data