Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Almedalen 

Vi finns på plats i Almedalen för att diskutera kommunsektorns förutsättningar och utmaningar

Kommuninvest finns på plats i Almedalen med representanter från våra styrelser och affärsverksamheten. Vi pratar om hållbara finansieringslösningar för kommunsektorn och uppmärksammar hur vi tillsammans skapar en bärkraftig kommunstruktur.

Almedalen 2019

Välfärdsutmaningen – vilka lösningar har framtidens beslutsfattare?

Hur ska vi säkra personal och kompetens till välfärden? Kan utsatta områden byggas bort? Vilka investeringar bör prioriteras för en levande landsbygd? Vi står inför en mängd välfärdsutmaningar som förr eller senare kommer att behöva tacklas av framtidens beslutsfattare – vilka lösningar föreslår de?

Medverkande:

 • David Ling, språkrör, Grön ungdom
 • Helena Nanne, 1:e vice ordförande, MUF
 • Romina Pourmokhtari, vice ordförande, LUF
 • Sarah Havneraas, generalsekreterare, KDU
 • Noura Berrouba, moderator

Se inspelningen från den 2 juli:

Välfärdsinvesteringar i miljardklass – men bygger vi äldreboenden utan personal?

Svenska kommuner har stora investeringsbehov – men mycket tyder på att det är driften, inte finansieringen av investeringarna, som är den verkliga utmaningen. Vilken omställning krävs för att säkra driften av kommunens verksamhet? Vad kan politikerna göra, och var ligger ansvaret?

Medverkande:

 • Fredrik Reinfeldt, fd. statsminister
 • Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun
 • Catrin Johansson, förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet
 • Anders Knape, ordförande, SKL
 • Emelie Värja, forskningsansvarig, Kommuninvest
 • Göran Färm, ordförande, Kommuninvest ekonomisk förening

Se inspelningen från den 2 juli:

Almedalen 2018

Är framtidens politiker redo att bygga den svenska välfärden 2.0?

Hur får vi fler nyanlända och unga i arbete? Vad händer med landsbygden när de yngre generationerna flyttar till storstäder? Dagens välfärdsutmaningar kommer förr eller senare behöva tacklas av framtidens politiker – är de redo att anta utmaningen?

Medverkande:

 • Philip Botström, ordförande, SSU
 • Evelina Reuterfors, 2:e vice ordförande, CUF
 • Sofia Fölster, 1:e vice ordförande och riksdagsledamot, MUF
 • Axel Hallberg, språkrör, Grön Ungdom
 • Nisha Besara, moderator

Parallella utmaningar och skilda förutsättningar – hur klarar kommunerna välfärdsåtagandet framåt?

Sveriges kommuner har vitt skilda förutsättningar att möta sina välfärdsutmaningar. Vad ställer det för krav på politiken? Hur kan vi hantera tillväxt och befolkningsminskning parallellt i olika delar av landet och vilka är egentligen de stora välfärdsutmaningarna för Sveriges kommuner?

Medverkande:

 • Josefina Syssner, docent, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet
 • Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, (S), Norrköpings kommun
 • Kristina Axén Olin, riksdagskandidat, f.d. finansborgarråd, (M), Stockholms stad
 • Maria Söderberg, kommunalråd, (C), Krokoms kommun
 • Göran Färm, ordförande, Kommuninvest ekonomisk förening

Almedalen 2017

Har vi en hållbar kommunstruktur? Hur ekonomiskt sårbar är kommunsektorn?

Hur är läget i svenska kommuner? Är landsbygdskommuner och mindre kommuner verkligen i kris eller är det en myt? Vilken roll spelar samverkan mellan kommuner för att nå praktiska lösningar på de utmaningar som kommunerna idag står inför?

Medverkande:

 • Mattias Bokenblom, Forskningsansvarig, Kommuninvest
 • Helene Fritzon, Ordförande, Kommittén för stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen
 • Sören Häggroth, F.d. sekreterare, Parlamentariska landsbygdskommittén
 • Göran Färm, Ordförande, Kommuninvest ekonomisk förening
 • Peter Lindroth, Ordförande, Småkom
 • Anna Tenje, KSO, Växjö kommun

Hur ser förutsättningarna för en bärkraftig kommunstruktur ut?

En bärkraftig kommunstruktur

Seminarier som Kommuninvest deltar i