Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåning fjärde kvartalet 2022

  • Kapitalbindningen på nya affärer under det fjärde kvartalet 2022 var 2,44 år.
  • Räntebindningen, inklusive derivat, på nya affärer under det fjärde kvartalet 2022 var 2,73 år.

Underlag

Uppgifterna för det fjärde kvartalet 2022 baseras på 508 lån, obligationer och certifikat till ett sammanlagt belopp av 50 mdkr och 76 finansiella derivat motsvarande 13 mdkr.

Upplåning kvartal 4 2022 per löptid


Val av räntebindning

67 procent av upplåningen, exklusive certifikat, som startade under fjärde kvartalet 2022 var kopplad till en rörlig räntebas.

Upplåningens fördelning mellan fast och rörlig ränta


Räntenivå

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, på nya affärer under fjärde kvartalet 2022 var 2,66 procent.

Trend & analys

Genomsnittsräntan för nya affärer ökade till 2,66 procent i jämförelse med 2,09 procent under föregående kvartal.

Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat