Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåning kvartal 3 2021

  • Kapitalbindningen på nya affärer under det tredje kvartalet 2021 var 3,03 år.
  • Räntebindningen, inklusive derivat, på nya affärer under det tredje kvartalet 2021 var 2,35 år.

Underlag

Uppgifterna för det tredje kvartalet 2021 baseras på 532 lån, obligationer och certifikat till ett sammanlagt belopp av 46 mdkr och 29 finansiella derivat motsvarande 3 mdkr.

Upplåning kvartal 3 2021 per löptid

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år >10 år
Upplåning 38 4 8 13 13 20 4 1

Val av räntebindning

52 procent av upplåningen, exklusive certifikat, som startade under tredje kvartalet 2021 var kopplade till en rörlig räntebas.

Upplåningens fördelning mellan fast och rörlig ränta

Rörlig ränta Fast ränta
Fördelning 52 48

Räntenivå

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, på nya affärer under tredje kvartalet 2021 var 0,25 procent.

Trend & analys

Genomsnittsräntan för nya affärer ökade till 0,25 procent i jämförelse med 0,23 procent under föregående kvartal.

Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat

Ränta exkl. derivat Ränta inkl. derivat
Räntenivå 0.22 0.25