Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåning kvartal 1 2021

  • Kapitalbindningen på nya affärer under det första kvartalet 2021 var 2,52 år.
  • Räntebindningen, inklusive derivat, på nya affärer under det första kvartalet 2021 var 2,68 år.

Underlag

Uppgifterna för det första kvartalet 2021 baseras på 455 lån, obligationer och certifikat till ett sammanlagt belopp av 46 mdkr och 43 finansiella derivat motsvarande 9 mdkr.

Upplåning kvartal 1 2021 per löptid

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år >10 år
Upplåning 51 3 7 5 14 17 4 0

Val av räntebindning

47 procent av upplåningen, exklusive certifikat, som startade under första kvartalet 2021 var kopplade till en rörlig räntebas.

Upplåningens fördelning mellan fast och rörlig ränta

Rörlig ränta Fast ränta
Fördelning 47 53

Räntenivå

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, på nya affärer under första kvartalet 2021 var 0,29 procent

Trend & analys

Genomsnittsräntan för nya affärer ökade till 0,29 procent i jämförelse med 0,18 procent under föregående kvartal. En bidragande orsak till ökningen var en uppgång i marknadsräntorna under motsvarande period.

Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat

Ränta exkl. derivat Ränta inkl. derivat
Räntenivå 0.18 0.29