Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåning kvartal 2 2020

  • Kapitalbindningen på kommunsektorns nyupplåning och refinansiering under andra kvartalet 2020 var 2,58 år.
  • Räntebindningen, inklusive derivat, på kommunsektorns nyupplåning och refinansiering under andra kvartalet 2020 var 1,96 år.

Underlag

Uppgifterna för andra kvartalet baseras på 579 lån, obligationer och certifikat till ett sammanlagt värde av 51,6 mdkr och 34 derivatkontrakt vars underliggande lånebelopp motsvarar 4,61 mdkr.

Upplåning kvartal 1 2020 per löptid

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år >10 år
Upplåning 43 4 13 10 14 13 3 0

Val av räntebindning

Cirkeldiagram med Upplåningens fördelning mellan fast och rörlig ränta

  • 48 % av upplåningen, exklusive certifikat, som startade under andra kvartalet 2020 var kopplade till en rörligt ränta.

Upplåningens fördelning mellan fast och rörlig ränta

Rörlig ränta Fast ränta
Fördelning 60 40

Räntenivå

Diagram: Stapeldiagram med Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat

  • Genomsnittsräntan, inklusive derivat, på kommunsektorns nyupplåning och refinansiering under andra kvartalet 2020 var 0,46 %

Trend & analys

Trots en turbulent ingång i kvartal 2 2020, har genomsnittsräntan sjunkit mot föregående kvartal till 0,40%. All upplåning under kvartalet skedde till positiv ränta.

Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat

Ränta exkl. derivat Ränta inkl. derivat
Räntenivå 0.4 0.46