Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåning andra kvartalet 2023

  • Kapitalbindningen på nya affärer under det andra kvartalet 2023 var 2,94 år
  • Räntebindningen, inklusive derivat, på nya affärer under det andra kvartalet 2023 var 2,41 år

Underlag

Uppgifterna för det andra kvartalet 2023 baseras på 660 lån, obligationer och certifikat till ett sammanlagt belopp av 59 mdkr och 48 finansiella derivat motsvarande 8 mdkr.

Upplåning kvartal 2 2023 per löptid


Val av räntebindning

51 procent av upplåningen, exklusive certifikat, som startade under andra kvartalet 2023 var kopplade till en rörlig räntebas

Upplåningens fördelning mellan fast och rörlig ränta


Räntenivå

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, på nya affärer under andra kvartalet 2023 var 3,73 procent

Trend & analys

Genomsnittsräntan för nya affärer ökade till 3,73 procent i jämförelse med 3,28 procent under föregående kvartal.

Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat