Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåning fjärde kvartalet 2023

  • Kapitalbindningen på nya affärer under det fjärde kvartalet 2023 var 3,04 år
  • Räntebindningen, inklusive derivat, på nya affärer under det fjärde kvartalet 2023 var 3,18 år

Underlag

Uppgifterna för det fjärde kvartalet 2023 baseras på 1 050 lån, obligationer och certifikat till ett sammanlagt belopp av 84 mdkr och 111 finansiella derivat motsvarande 20 mdkr.

Upplåning kvartal 4 2023 per löptid


Val av räntebindning

  • 50 procent av upplåningen, exklusive certifikat, som startade under fjärde kvartalet 2023 var kopplade till en rörlig räntebas

Upplåningens fördelning mellan fast och rörlig ränta


Räntenivå

  • Genomsnittsräntan, inklusive derivat, på nya affärer under fjärde kvartalet 2023 var 3,88 procent

Trend & analys

Genomsnittsräntan för nya affärer minskade till 3,88 procent i jämförelse med 4,15 procent under föregående kvartal.

Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat