Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåning kvartal 4 2020

  • Kapitalbindningen på kommunsektorns nyupplåning och refinansiering under fjärde kvartalet 2020 var 3,10 år.
  • Räntebindningen, inklusive derivat, på kommunsektorns nyupplåning och refinansiering under fjärde kvartalet 2020 var 2,06 år.

Underlag

Uppgifterna för det fjärde kvartalet 2020 baseras på 585 lån, obligationer och certifikat till ett sammanlagt värde av 49,8 mdkr och 24 derivatkontrakt vars underliggande lånebelopp motsvarar 3,8 mdkr.

Upplåning kvartal 4 2020 per löptid

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år >10 år
Upplåning 32 6 12 13 9 23 5 0

Val av räntebindning

57 procent av upplåningen, exklusive certifikat, som startade under fjärde kvartalet 2020 var kopplade till en rörlig ränta.

Upplåningens fördelning mellan fast och rörlig ränta

Rörlig ränta Fast ränta
Fördelning 57 43

Räntenivå

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, på kommunsektorns nyupplåning och refinansiering under fjärde kvartalet 2020 var 0,18 procent.

Trend & analys

Fortsatt låga marknadsräntor gör att genomsnittsräntan har sjunkit till 0,18 procent i jämförelse med 0,23 procent under föregående kvartal. 75 procent av all upplåning under kvartalet skedde till positiv ränta.

Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat

Ränta exkl. derivat Ränta inkl. derivat
Räntenivå 0.14 0.18