Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Gröna byggnader

Hållbar nybyggnation av förskola i Piteå kommun

Låntagare: Piteå kommun

Medlem: Piteå kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  70 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Genom nya Strömnäsbackens förskola i Piteå tas ett tydligt steg i riktningen mot hållbart byggande. Bygganden får solpaneler på taket och värms på vintern och kyls på sommaren genom spillenergi från den lokala industrin. Displayer i lokalen utformas så att barnens intresse att lära mer om energianvändningen och följa produktionen av förnybar el uppmuntras. Fasaden blir underhållsfri och laddmöjligheter för elbilar och elcyklar installeras. Förskolan kommer rymma 160 barn fördelade på tio avdelningar. Varje avdelningen disponerar dels avskilda utrymmen så som allrum, skötrum, vilorum och aktivitetsrum. Ett flertal gemensamma ”torg” skapas med olika teman så som bibliotek, konstruktion och programmering. 

Nybyggnation av lägenheter i Älvkarleby kommun

Låntagare: AB Älvkarlebyhus

Medlem: Älvkarleby kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  60 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: I Älvkarleby kommun byggs nu 31 lägenheter som fördelas på åtta våningar och drivs av en solcellsanläggning.

Ny miljöcertifierad förskola av trä med gräsbevuxet tak

Låntagare: AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag

Medlem: Trollhättans kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  38 800 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Gulsparvens förskola består av 4 hemvister och tillhörande personalutrymmen. Förskolan är byggd med en stomme i trä, fasad i trä och takbeläggning av sedum. Byggnaden är ansluten till fjärrvärme och har en låg energiförbrukning, och är även certifierad som Miljöbyggnad Silver.

Uteluftsvärmepumpar, fjärrvärme och solceller driver nya Älvdansen i Enköping

Låntagare: AB Enköpings Hyresbostäder 

Medlem: Enköpings kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  305 290 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Bostadsområdet Älvdansen är ett flerbostadshus och klassas som ej eluppvärmd byggnad. Byggnaden ligger i klimatzon III och har ett värmesystem som baseras på fjärrvärme. Värmesystemet kompletteras med uteluftsvärmepumpar som primärt kommer leverera energi till tappvarmvatten men de kommer även bistå med energi till värmesystemet. Byggnaden kommer också att förses med solceller som i första hand försörjer fastighetslasten.

Ny byggnad för psykiatrisk vård vid Norrlands universitetssjukhus

Låntagare: Region Västerbotten

Medlem: Region Västerbotten

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  1 117 600 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Vid Norrlands universitetssjukhus uppförs en ny byggnad för att inrymma samlade lokaler för psykiatrisk vård inom Region Västerbotten. Vårdavdelningar för barn- och ungdomspsykiatri (BUP), vuxenpsykiatri och för rättspsykiatrisk vård samt lokaler för mottagning, dagvård och administration. Umeå universitet ska även ha viss verksamhet i huset med lokaler för forskning och utveckling.

Byggnationerna ställer höga krav på energiförbrukning. Ett geoenergilager med 44 stycken borrhål ska byggas som försörjer huset med både värme och kyla. På taket installeras solfångare för varmvatten och solceller för produktion av el. Stora krav ställs på byggmaterial där alla materiel dokumenteras utifrån ställda miljökrav.

Kalmarhem bygger 205 nya energisnåla studentlägenheter

Låntagare: Kalmarhem

Medlem: Kalmar kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  245 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Under 2018 – 2020 bygger Kalmarhem fem hus med 205 energisnåla studentlägenheter i ett attraktivt område med Kalmar centrumkärna på bekvämt promenad- och cykelavstånd. I kvarteret Månstenen byggs husen i energieffektiva material, det förbereds för laddstolpar och på taket installeras solceller som kommer bidra med grön el till fastigheterna.

Nybygge av skola i växande Oxelösund

Låntagare: Oxelösunds kommun

Medlem: Oxelösunds kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  250 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: I takt med att Oxelösund växer så ökar även behovet till plats i skola och förskola. Oxelöskolan kommer kunna ta emot 520 barn i årskurs F-6, enl miljöbyggnad Silver. På taket kommer 30kW solceller att installeras, och på parkeringen kommer det att finnas laddstolpar för elbilar.

Nya energieffektiva lägenhetshus i Kalmar kommun

Låntagare: Kalmarhem

Medlem: Kalmar kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  140 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: I kvarteret Blickfånget uppför Kalmarhem under 2018 – 2020 två lamellhus med 64 energisnåla lägenheter intill vackra naturomgivningar och strövområden. Husen byggs i energieffektiva material och på taket installeras solceller som kommer bidra med grön el till fastigheterna. För att vi ska kunna möjliggöra en övergång till fossilbränslefria fordon planeras det för laddstolpar i kvarteret.

Nya energisnåla lägenheter i Lessebo

Låntagare: AB Lessebohus

Medlem: Lessebo kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  40 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Behovet av fler bostäder är stort i Lessebo kommun och på den centrala tomten Vega i Hovmantorp byggs nu ett nytt punkthus i 4 våningar. Det kommer innehålla 18 hyreslägenheter med utsikt över sjön Rottnen. Energikravet är satt till 70 kWh/m². Solcellsanläggning finns installerad och producerar el till såväl bergvärmepump som fastighetsel. Individuell mätning och debitering av varmvatten sker.

Grums kommun gör sin största investering på 2000-talet med en ny skola byggd i korslimmat trä

Låntagare: Grums kommun

Medlem: Grums kommun

Investeringen avser: Nybyggnation av en F-3 skola på Södra Skolan.

Lånebelopp:  83 400 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Nuvarande skolbyggnad är uttjänt och måste ersättas. Med den nya skolbyggnaden tas det höjd för att klara fler elever. Södra Skolan kommer ha kapacitet för fyra klasser i respektive årskurs, i nuläget är det bara plats för tre klasser per årskurs. 

Den uttjänta skolbyggnaden på 1 000 m² rivs och ersätts av den nya som är på 2 500 m². Projektet har haft miljöarbetet i främsta fokus för både byggnationen och inomhusmiljön för brukarna. För att minska klimatavtrycket har Grums kommun valt att bygga i trä med korslimmade väggelement och bjälklag. Detta reducerar koldioxidutsläppen kraftigt mot en traditionell betongkonstruktion. För att skapa en bra inomhusmiljö förses ventilationen med kyld tilluft. För att säkerställa god driftekonomi för byggnaden förses den med solpaneler med en årlig kapacitet på 40 000 kwh/år.

Kommunfastigheter i Arboga AB bygger ny förskola

Låntagare: Kommunfastigheter i Arboga AB

Medlem: Arboga kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  80 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Projektet avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar, personalutrymmen, tillagningskök, solceller, samt miljöhus. Byggnaden beräknas stå klar våren 2020. Byggnaden är projekterad utifrån miljöbyggnad Silver. Egenproducerad el via solceller som installeras på yttertak med ca 60,5 MWh/år i uppskattat tillskott.

Kvarteret Skärgårdsstaden, andra etappen

Låntagare: Kalmarhem

Medlem: Kalmar kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  149 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Cirka tre kilometer från Kalmar stadskärna, ett stenkast från ett av stadens folkkäraste fritidsområden, ligger kvarteret Skärgårdsstaden.

Etapp två som uppförs under 2019 – 2020 består av ett hus på 14 våningar som byggs i energieffektiva material där vi kommer kunna erbjuda 56 energisnåla lägenheter. För att vi ska kunna möjliggöra en övergång till fossilbränslefria fordon planeras det för laddstolpar i kvarteret.

Kvarteret Skärgårdsstaden, första etappen

Låntagare: Kalmarhem

Medlem: Kalmar kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  140 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Cirka tre kilometer från Kalmar stadskärna, ett stenkast från ett av stadens folkkäraste fritidsområden, ligger kvarteret Skärgårdsstaden. Här uppförde Kalmarhem under 2017-2018 fyra huskroppar om fyra till fem våningar med totalt 102 nybyggda lägenheter med låg energianvändning. Husen är nyckelfärdiga SABO-kombohus med fokus på trivsam boendemiljö och hög boendestandard.

Kommunfastigheter i Arboga AB bygger nytt Vård-, och omsorgsboende

Låntagare: Kommunfastigheter i Arboga AB

Medlem: Arboga kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  300 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Projektet avser nybyggnad av vård-, och omsorgsboende med 80 st lgh, personalutrymmen, tillagningskök, solceller, reservkraft samt miljöhus. Byggnaden beräknas stå klar hösten 2020. Byggnaden är projekterad utifrån miljöbyggnad Silver. Egenproducerad el via solceller som installeras på yttertak med ca 72 MWh/år i uppskattat tillskott.

Hammarö kommun siktar på att bygga Värmlands bästa äldreboende

Låntagare: Hammarö kommun

Medlem: Hammarö kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  300 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Nytt särskilt boende med 120 platser. Ersätter ett gammalt boende på ca 75 platser där man har haft arbetsmiljöproblem. Utökningen av antalet platser görs eftersom antalet äldre ökar i Hammarö kommun. I kommunfullmäktige beslutet står att vi ska bygga Värmlands bästa äldreboende.

Torsby Bostäder fortsätter att investera i energisnåla bostäder

Låntagare: Torsby Bostäder

Medlem: Torsby kommun

Investeringen avser: Energisnåla hus

Lånebelopp:  25 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Torsby Bostäder bygger två hus med 16 stycken nya lägenheter i en attraktiv bruksmiljö mitt inne i Torsby samhälle. Husen har anpassats till bruksmiljön genom skala och utformning med bland annat traditionellt lertegeltak och träfasader målade med gammaldags rödfärg. Samtidigt är husen modernt utformade med hiss och dagens utrustningsstandard. Husen är välisolerade och förbrukar mycket mindre energi än vad Boverket kräver. Uppvärmning sker genom bioenergieldad fjärrvärme och el-bilsladdare kommer att erbjudas.

Ockelbos kommunhus byter ventilationsanläggning

Låntagare: Ockelbo kommun

Medlem: Ockelbo kommun

Investeringen avser: Byte av ventilationsanläggning

Lånebelopp:  9 500 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Ockelbos kommunhus, kallad Centrumhuset, ligger vid torget mitt i Ockelbo samhälle och inrymmer en mängd olika verksamheter som idrottshall, kommunala förvaltningskontor, bibliotek, välkomstcenter, bank, frisör, hotell, restaurang, m.m.

Centrumhusets ventilationsanläggning ska bytas ut mot ett aggregat med värmeåtervinning. Åtgärden beräknas spara 500 MWh av fjärrvärme, vilket motsvarar minst 25 procent av den nuvarande förbrukningen.

Den reduceringen kan också bidra till att det lokala värmeverket Bionär Närvärme AB slipper spetsa sin produktion med olja, vilket sker i dag när utomhustemperaturen är som lägst och värmeverket når sin maximala kapacitet.

När kommunens behov av fjärrvärme minskar, kan det också bli möjligt att i stället ansluta fler abonnenter.

Nybyggnation av Tåstorps demensboende i Falköping

Låntagare: Falköpings kommun

Medlem: Falköpings kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  175 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Vid Fåraberget i Falköping växer en av kommunens största investeringar fram – Tåstorps Demensboende. Det är en modern, energieffektiv byggnad på 9 000 kvm. Den 2 november 2017 togs det första spadtaget och i november 2019 är det färdigbyggt. Det kommer finnas 70 boendeplatser för demensvård, 10 platser för korttidsvistelse, avlösning i hemmet, växelvård och dagverksamhet. Vidare kommer det finns tillagningskök, gemensamhetsutrymmen och trädgårdar. Investeringen beräknas uppgå till totalt 210 mnkr och 175 mnkr av detta finansieras med Gröna lån.

Nybyggnad av särskilt boende med inriktning på demens

Låntagare: Melleruds kommun

Medlem: Melleruds kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  138 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: 54 nya lägenheter byggs på 5460 m2 byggyta. Bergvärmepump värmer effektivt rumsluft och varmvatten. Solceller förser byggnaden med el. Byggnaden har projekterats enligt Miljöbyggnad Silver. Första spadtaget 6 sep 2018, och beräknad tid för slutbesiktning 30 maj 2020.

Gävle kommun investerar i klimatsmarta flerbostadshus

Låntagare: AB Gavlegårdarna

Medlem: Gävle kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  200 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: AB Gavlegårdarna uppför tre st flerbostadshus innehållande 111 lägenheter och en gruppbostad innehållande 6 lägenheter på centralt belägen tomt i Gävle kommun.

Projektet är ett lågenergiprojekt där byggnaderna beräknas förbruka 56 kwh/m2 och år vilket ska ställas i relation till BBR:s krav på 100 kwh/m2 och år. Lågbyggda hus beläggs med sedumtak vilket bidrar till minskad belastning på dagvattensystemet.

Nya lägenheter med hållbarhet och miljöhänsyn i fokus

Låntagare: Ängelholmshem

Medlem: Ängelholms kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  780 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Kvarteret Nya Saftstationen är ett helt nytt kvarter i centrala Ängelholm. Kvarteret består av 270 lägenheter fördelade på två hus, och innefattar även två LSS-boenden och uthyrningslokaler. Hållbarhet och miljöhänsyn präglar hela projektet. Förutom att kvarteret får miljöcertifieringen silver med fokus på energianvändning, ljud, ventilation och fukt, satsas bland annat på gemensamma odlingsutrymmen i form av odlingslådor och växthus mellan husen, solcellerna på taken och parkeringsplatser avsedda för en bilpool, där man också ska kunna ladda sin elbil. Närheten till Ängelholms centralstation bidrar till att kvarteret investerar i över 900 cykelparkeringar.

Nybyggnation av två moderna skolor anpassade för framtidens lärande

Låntagare: Öckerö Fastighets AB

Medlem: Öckerö kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  92 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Projektet framtida skollokaler innebar en rivning och nybyggnation av huvudbyggnaden på Brattebergsskolan samt om- och tillbyggnad av Hedenskolan. Bägge skolorna omvandlades till moderna och framtidssäkra skolor från förskola till årskurs nio. De ljusa, öppna lokalerna är byggda så att samarbeten och möten står i centrum. Målet var att skapa en mjukare skola, där man blandar barn i olika åldrar under samma tak och låta de olika pedagogikerna smitta av sig till varandra för en bra utbildningsmiljö. 

Nya klimateffektiva lägenheter i Ulricehamn

Låntagare: Stubo AB

Medlem: Ulricehamns kommun

Investeringen avser: Nya byggnader

Lånebelopp:  18 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Byggnaden är uppförd med fabrikstillverkade träelement. Trä är ett bra material ur klimatperspektiv. Att virket är svenskt och tillverkningen sker i Sverige ger relativt korta transporter. Byggnaden är utformad för en låg energiförbrukning och dessutom försedd med en 38 KWt sol-el anläggning vilket totalt ger en mycket låg energiförbrukning och även ett el-överskott.

Bromölla kommun bygger hållbar förskola

Låntagare: Bromölla kommun

Medlem: Bromölla kommun

Investeringen avser: Nya och befintliga byggnader

Lånebelopp:  57 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Projektet avser nybyggnad av en förskola med sex förskoleavdelningar, personalavdelning, tillagningskök, solceller och miljöhus som beräknas vara färdigställd under hösten 2019. Byggnaden är förberedd för inkoppling av mobilt reserv-elkraftverk vid behov. Byggnaden är projekterad utifrån Miljöbyggnad kategori Silver. Egenproducerad el via solceller som installeras på del yttertaket med ca 60 MWh/år i uppskattat tillskott.

Läs mer

Kraftstaden Fastigheter satsar på miljöcertifierad förskola i trä

Låntagare: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Medlem: Trollhättans kommun

Investeringen avser: Nya och befintliga byggnader

Lånebelopp:  38 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: I området Upphärad, cirka 2 mil utanför Trollhättan, bygger Kraftstaden Fastigheter en ny förskola då den gamla börjar bli trångbodd. Den nya skolan kommer vara på ca 1000 kvm och innehålla fyra avdelningar. Det kommer bli en träbyggnad med miljöcertifikat Silver. Fastigheten kommer att bestå av tre kuber där den mellersta kuben blir i två våningar med plats för personal- och teknikutrymmen.

Kraftstaden bygger förskola med runda former anpassade efter omgivningen

Låntagare: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Medlem: Trollhättans kommun

Investeringen avser: Nya och befintliga byggnader

Lånebelopp:  33 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Ledorden i detta projekt har varit naturliga passformer och hög anpassningsgrad till naturen. Känslan man ville få fram var att förskolan alltid funnits där. Utemiljön på förskolan har i största möjlig mån integrerats i den befintliga miljön. Förskolan är 1100 kvm stor fördelat på två plan och med 4 avdelningar.

Trollhättan gör sin största investering någonsin i en ny skola

Låntagare: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Medlem: Trollhättans kommun

Investeringen avser: Nya och befintliga byggnader

Lånebelopp:  551 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: För att tillgodose behovet av fler skolplatser bygger Kraftstaden Fastigheter om den gamla Sylteskolan till en ny och större skola för Förskolan – åk. 9. Den nya skolan kommer ha plats för 1000 elever, mot tidigare 700. Det skapas en trygg miljö anpassad för barn och ungdomar med bättre lekutrusning, samtliga i miljömässigt godkända och giftfria material och byggnaden kommer certifieras under Miljöbyggnad Silver. Utöver ny skola byggs även en idrottshall, ett stadsdelsbibliotek och en fritidsgård, totalt växer skolan från 12 500 till 21 000 kvm, inräknat alla byggnader.

Kraftstaden Fastigheter investerar i ny kontorsfastighet

Låntagare: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Medlem: Trollhättans kommun

Investeringen avser: Nya och befintliga byggnader

Lånebelopp:  255 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Kraftstaden Fastigheter fortsätter satsningen på en hållbar framtid och bygger även denna kontorsfastighet så att energiåtgången minimeras och inomhusklimatet blir av bästa sort. Byggnaden kommer byggas i enlighet med Miljöbyggnad Silver och förses med solceller på taket.

Ny simhall med fokus på långsiktig hållbar utveckling

Låntagare: Säffle kommun

Medlem: Säffle kommun

Investeringen avser: Nyproduktion av simhall

Lånebelopp:  236 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Kommunen bygger ny simhall i enlighet med Boverkets byggregler BBR 25 och miljöbyggnad – guld. Byggnationen omfattar en 50-metersbassäng i stål, barnavdelning, multibassäng och relaxavdelning. Projekteringen har ett stort fokus på långsiktig hållbarhet avseende livskostnadscykel, energieffektiviseringar och rening av vatten.

Nytt grönt kvarter i centrala Trollhättan

Låntagare: AB Eidar Trollhättans bostadsbolag

Medlem: Trollhättans kommun

Investeringen avser: Nya och befintliga bostäder

Lånebelopp:  443 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Kvarteret Mars är ett helt nytt kvarter mitt i centrala Trollhättan. Kvarteret består av 177 lägenheter fördelat på fem hus, varav ett blir Trollhättans högsta med 17 våningar. Hållbarhet och miljöhänsyn präglar hela projektet och Mars blir Trollhättans första Svanenmärkta kvarter. Det innebär bland annat att husen har låg energianvändning och uppfyller höga miljö-och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter. El och varmvatten mäts individuellt för varje hyresgäst och energin från solcellerna på taken kommer bland annat att användas till fastighetsel.

Köping satsar på solenergi till 61 nya lägenheter

Låntagare: Köpings Bostads AB

Medlem: Köpings Kommun

Investeringen avser: Nyproduktion av bostäder

Lånebelopp:  89 400 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Nyproduktion av två punkthus som har 6 våningar och innehåller 61 hyreslägenheter. Energikravet är satt till 70 kWh/m². Solcellsanläggning finns installerad på en takyta av 78 m² som producerar el till fastigheten. Individuell mätning och debitering av varmvatten sker.

Nya gröna punkthus i Köping ger 81 smarta boenden

Låntagare: Köpings Bostads AB

Medlem: Köpings Kommun

Investeringen avser: Nyproduktion av bostäder

Lånebelopp:  111 811 368 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Nyproduktion av två punkthus som har 8 våningar och innehåller 81 hyreslägenheter. Energikravet är satt till 70 kWh/m². Solcellsanläggning finns installerad på en takyta av 78 m² som producerar el till fastigheten. Individuell mätning och debitering av varmvatten sker.

Vätgas och bränslecell i miljonprogram i Vårgårda

Låntagare: Vårgårda Bostäder AB

Medlem: Vårgårda Kommun

Investeringen avser: Större renoveringar av byggnader som leder till en minskning av energiförbrukningen

Lånebelopp:  270 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Ny teknik med solceller och energilager i form av vätgas och batterier installeras i samband med omfattande renovering och tillbyggnad av bolagets miljonprogram. Projektet omfattar 6 st lika byggnader innehållande totalt 172 lägenheter. Vårt mål är att husen ska bli självförsörjande på fastighetsenergi hela året. Husen är i sig mycket energisnåla och med hjälp av bränsleceller produceras el med vätgas under vinterhalvåret. CO2-utsläppet beräknas till noll. Projektet är det första av sitt slag och ligger i absolut framkant anseende innovationskraft, miljö- och energiteknik.

Nya Älvdalsskolan – en modern mötesplats med miljötänk

Låntagare: Norra Dalarnas lokaler AB

Medlem: Älvdalens kommun

Investeringen avser: Nya och befintliga byggnader

Lånebelopp:  220 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Nya Älvdalsskolan nybyggs och ersätter en äldre energikrävande och ytineffektiv skola från 50-talet. Allt material i byggnaden redovisas i Sunda Hus. Ett energimål har satts i projektet på 70 kWh/m²/år. Beräkningen visar att Älvdalsskolan kommer att få en energianvändning för fastigheten på cirka 56 kWh/m² under givna förutsättningar och att målet i så fall kommer nås.

Bo smart på Glimmerstigen i Dalarna

Låntagare: Kopparstaden AB    

Medlem: Falu kommun

Investeringen avser: Nya och befintliga byggnader

Lånebelopp:  160 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Nyproduktion av 115 energieffektiva lägenheter på Galgberget i Falun.

Kreativ kunskapsmiljö för studenter i Växjö kommun

Låntagare: Videum    

Medlem: Växjö kommun

Investeringen avser: Hus Epic (Teknikens hus)

Lånebelopp:  45 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering: Epic är en unik satsning och samarbete mellan kommun, näringsliv och universitetet. Under samma tak, mitt på campus, skapas en modern studiemiljö där både gymnasieelever och universitetsstudenter kommer att knyta kontakt med det industriella näringslivet. Epic ska bidra till att väcka intresse för industri och teknik och höja kvaliteten på de tekniska utbildningarna i Växjö. 

Läs mer (extern länk)

Om och tillbyggnad i Älvkarleby kommun

Låntagare: Älvkarleby kommun    

Medlem: Älvkarleby kommun

Investeringen avser: Om och tillbyggnad av vård- och omsorgsboende

Lånebelopp: 300 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektivisering

Beskrivning av investering:  Om och tillbyggnad av vård- och omsorgsboende i Älvkarleby kommun med mål om att genomföra bygget energieffektivt och hållbart. Totalt byggs 100 stycken nya lägenheter. Gemensamma utrymmen för boende, personal och storkök byggs nytt och totalt blir det 127 lägenheter på hela boendet. Byggnationerna påbörjades mars 2017 och beräknas vara klart oktober 2019.

Region Gotland bygger om skola

Låntagare: Region Gotland   
                                                
Medlem: Region Gotland

Investeringen avser: Om- och tillbyggnad av skolbyggnad

Lånebelopp: 250 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering:  Om- och tillbyggnad av skolbyggnad med målsättning att bli certiferad i Miljöbyggnad nivå guld, samt uppfylla Region Gotlands miljöpolicy som bla innebär en enegianvändning om max 50 kWh/m2. Endast grund och stomme behölls av den gamla skolan.

Skövde kommun bygger bostäder med stark miljöprofil

Låntagare: Skövde kommun                                                    

Medlem: Skövde kommun

Investeringen avser: Uppförande av miljövänliga bostäder

Lånebelopp: 350 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering:  Området kring Aspö Eko-logi bildar en unik helhet och kompletterar bostäderna med en gård med djur, koloniområde, natur, sjöar och en förskola. Bostäderna är byggda med ett starkt ekologiskt fokus i produktionen med Svanenmärkta material. Det finns mängder med detaljer, som till exempel bevattningssystemet som tar tillvara på regnvattnet, den låga energiåtgången för uppvärmning av husen och möjligheten att stänga av elektronisk utrustning med en knapp när hyresgästen går hemifrån, som gör att alla som flyttar in bidrar till en mer hållbar miljö.

Nyköpings kommun bygger trygghets- och äldreboende

Låntagare: Nyköpings kommun                                                    

Medlem: Nyköpings kommun

Investeringen avser: Uppförande av nytt trygghets- och äldreboende

Lånebelopp: 286 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering:  Trygghetsboendet har 42 lägenheter och är Nyköpings första. Det erbjuder en trygg och social boendemiljö som mycket snabbt attraherade till fullbeläggning.
I samma hus ligger även äldreboendet med 104 bostäder. Det har ersatt tidigare äldreboenden som dragits med miljöproblem för personal och boende. Restaurang, samlingssal, mötesplatser, trädgård och innergård är en del av boendekvaliteterna som skapar många möjligheter till möten och olika sinnesupplevelser. Myntan är byggt med möjligheter att vidareutvecklas utifrån framtida behov.

Hällefors bostads AB bygger anpassningsbar fastighet

Låntagare: Hällefors bostads AB                                               

Medlem: Hällefors kommun

Investeringen avser: Nyproduktion av fastighet                       

Lånebelopp: 10 900 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Hällefors bostads AB har byggt ett hus med 3 avdelningar för förskoleklasser och möjlighet att omvandla till sex seniorlägenheter om behovet i kommunen förändras.

Enköpings kommun investerar i skola

Låntagare: Enköpings kommun                                               

Medlem: Enköpings kommun

Investeringen avser: Nyproduktion av skola                        

Lånebelopp: 150 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Munksundsskolan är en F-6-skola för cirka 120 förskolebarn och 420 elever som blir klar för inflyttning vårterminen 2018. Skolan är idag preliminärcertifierad, nivå SIVLER, enligt det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. På taket kommer 70 kW solceller att installeras för att minska den köpta mängden energi och öka på solenergi i det svenska elnätet.

 

Läs mer (extern länk)

Trollhättans kommun investerar i 26 nya lägenheter

Låntagare: AB Eidar                                                    

Medlem: Trollhättans kommun

Investeringen avser: Nyproduktion av bostäder  

Lånebelopp: 59 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Uppförande av 26 nya lägenheter (hyresrätt) i radhusutseende. 1 plan med egen täppa och så kallat sedumtak. Begränsat hårdgjorda ytor det vill säga behovet av dagvattenhantering minskar. Miljömärkt fjärrvärme ifrån Trollhättans Energi AB. Marken även sanerad innan byggnation.

Jönköpings kommun investerar i nya bostäder

Låntagare: Jönköpings kommun                               

Medlem: Jönköpings kommun

Investeringen avser: Nyproduktion av bostäder  

Lånebelopp: 400 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Bostads AB Vätterhems uppdrag är att äga, förvalta och utveckla moderna hem i Jönköpings kommun. Under nybyggnationen tar de hänsyn till byggnadens miljöegenskap i byggnadens hela livscykel, från byggandet till rivning. För att säkerställa detta används Produktkollen och Basta, ett digitalt system som kontrollerar att alla ingående material i huset är säkra både för människa och miljö. Det byggs dessutom på ett sätt som minimerar byggnadens energiförbrukning och skapar ett trevligt inomhusklimat.

Mariestads kommun investerar i två nya skolor

Låntagare: Mariestads kommun                               

Medlem: Mariestads kommun

Investeringen avser: Två skolor                               

Lånebelopp: 250 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Kommunen bygger två helt nya F-6 skolor, Prismaskolan och Unicaskolan, för att möta framtidens behov. Eleven ska vara i fokus för att kunna delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. Skolorna med en total yta på 11 097 kvm byggs utifrån miljöklass motsvarande miljöbyggnad silver och uppvärmningen är fjärrvärme.

Finspångs kommun investerar i gröna byggnader

Låntagare: Vallonbygden AB                                    

Medlem: Finspångs kommun

Investeringen avser: 32 hyresrätter                        

Lånebelopp: 69 600 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Mitt i centrala Finspång uppförs ett åtta våningar högt SABO Kombohus Plus.  Vid projekteringen har särskilt stor vikt lagts vid att huset ska uppföras med material som minst klarar av miljöcertifieringen Svanens krav. Valet av plats innebär att befintlig tomt nyttjas där stor del av nödvändig infrastruktur finns som gator, VA- och fjärrvärmenät. Färdigställt skall energiförbrukningen max uppgå till 67 KWh/m2 och år vilket understiger gällande BBR-krav med drygt 16%.

Järfälla kommun investerar i en energieffektiv skola

Låntagare: Järfälla kommun                              

Medlem: Järfälla kommun

Investeringen avser: Skola                               

Lånebelopp: 317 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Herresta blir Sveriges första skola som byggs helt i massivträ och utifrån Miljöcertifiering Guld, vilket innebär extra höga krav på bland annat energisparande, luft, akustik och med kontroll på att inga farliga kemiska ämnen används. Järfälla vill visa att det är möjligt att bygga energieffektiva skolor helt i trä och därigenom minska koldioxidpåverkan både under drift- men framförallt under byggskedet. Med solceller på taket, kommer skolan att producera förnybar el till verksamheten och dessutom kommer visualisering av solelproduktionen ge ett pedagogiskt medskick till nästa generation.

Läs mer (extern länk)

Åre kommun investerar i en miljöcertifierad förskola och skolmatsal

Låntagare: Årehus
                                                                                 
Medlem: Åre kommun

Investeringen avser: Förskola, skolkök och matsal      
                         
Lånebelopp: 44 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Den nya förskolan och skolmatsalen i Undersåker kommer att certifieras Miljöbyggnad Silver. Stor vikt är lagd vid energiprestanda, men även ljudmiljön är invägd för att ge ett gott arbetsklimat för både barn och vuxna. Det estetiska intrycket ska inte heller förringas. Den fjälliga fasaden smälter in i granskogen och påminner om kottens yta.

Umeå kommun investerar i nya byggnader, förskola och skola

Låntagare: Umeå kommun
                                                                      
Medlem: Umeå kommun

Investeringen avser: Nya byggnader, förskolor och skolor

Lånebelopp: 300 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Hedlunda förskola är Norrlands första offentliga passivhus och bland de nordligaste certifierade passivhusen i världen. Det innebär att huset är mycket energisnålt, med tjocka välisolerade väggar, stora fönster som är väderstrecksmässigt optimalt placerade för ljus- och värmeinsläpp och ett ventilationssystem som känner av när någon är i rummet. Allt material är så giftfritt som möjligt. Hedlunda förskola har en energiförbrukning som är 50–70 procent lägre än nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (BBR). Byggnaden är certifierad enligt BREEAM (ett miljöcertifieringssystem som utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan) till nivå ”good”. Investeringen avser förutom Hedlunda förskola även fyra andra nybyggda skolor/förskolor. Dessa byggnader har en energiförbrukning som är 30–50 procent mindre än BBR:s krav.

Läs mer (extern länk)

Kraftstaden Fastigheter investerar i skola/förskola

Låntagare: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB                                             

Medlem: Trollhättans kommun

Investeringen avser: Nybyggnad av skola/förskola                

Lånebelopp: 43 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Nybyggnation av en skola/förskola i området Hälltorp i sydvästra Trollhättan. Byggnaden uppfördes som en träbyggnad och är klassad som Miljöbyggnad Silver. Med hårt ställda krav på energi- och miljö vid nybyggnation skapar de ett hållbart byggande som sträcker sig över många år. Skolan i Hälltorp är den första offentliga byggnaden i Trollhättan som byggts med trästommar.

Umeå kommun investerar i energieffektiv kontorsbyggnad, bollhall och vård- och omsorgsboende

Låntagare: Umeå kommun  
                                                             
Medlem: Umeå kommun

Investeringen avser: Specialbyggnader Idrott/vård/förvaltningsbyggnader

Lånebelopp: 268 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Umeå kommun har som mål att all kommunal nyproduktion byggd efter 2012 ska klara 65 kWh/m2 och år. En byggnad som ligger helt i linje med detta är Kuben – en ny byggnad med arbetsplatser och mötesrum på stadshusområdet i Umeå.

Kuben har större glasytor än vad som är brukligt när kommunen bygger, men förbrukar trots detta väldigt lite energi. Anledningen är bland annat ett energisnålt ventilationssystem som tar tillvara på värmeöverskott i form av verksamhetsenergi. Kuben är GreenBuilding-certifierad (ett certifieringssystem som kräver låg energianvändning) och använder 30–50 procent mindre energi jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler.

Investeringen avser förutom Kuben tre andra nya byggnader: en tillbyggnad på stadshusområdet, en tillbyggd bollhall vid Umeå energi arena samt vård- och omsorgsboendet Ersboda torg.

Umeå kommun investerar i energirenoveringar i flerbostadshus

Låntagare: Umeå kommun        
                                                              
Medlem: Umeå kommun

Investeringen avser: Energirenoveringar i flerbostadshus

Lånebelopp: 276 000 000 kr  

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Umeås kommunala fastighetsbolag, Bostaden, har energirenoverat ett flertal äldre fastigheter med en minskad energianvändning på minst 37 procent. Bland annat har stora satsningar och lärdomar gjorts inom ramen för det framgångsrika pilotprojektet Hållbara Ålidhem. Förutom energieffektivisering av fastigheterna har även 2 650 m2 solceller installerats på tak och på balkongskydd, det är en av Sveriges största anläggningar som beräknas producera cirka 350 000 kWh per år. Projektet har utvärderats grundligt av Umeå universitet och är delfinansierat av Delegationen för hållbara städer. 

Läs mer (extern länk)

Umeå kommun investerar i nyproduktion av lågenergihus

Låntagare: Umeå kommun                           

Medlem: Umeå kommun

Investeringen avser: Nyproduktion av lågenergihus

Lånebelopp: 674 500 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Umeås kommunala fastighetsbolag, Bostaden, ställer höga energikrav vid nyproduktion av flerbostadshus. Efter 2010 ställer Bostaden krav på att alla nya fastigheter som byggs inte får använda mer än 65 kWh per m2. Ett av områdena som byggts är Hållbara Ålidhem där det även byggts en solcellsanläggning på 2 650 kvadratmeter – en av Sveriges största som beräknas producera cirka 350 000 kWh per år. I projektet ingår även en vinterträdgård och gemensamhetsbalkonger för de boende. Nyproduktion av lägenheter har även byggts på Öbackasågen vid Umeälven i direkt anslutning till resecentrum, Umeå Östra. Arbetet är del av Bostadens miljöprogram Miljöfokus 2016.

Eksta Bostads AB investerar i äldreboende

Låntagare: Eksta Bostads AB    
                                                       
Medlem: Kungsbacka kommun

Investeringen avser: Äldreboende

Lånebelopp: 119 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Äldreboendet är projekterat, byggt och certifierat Passivhus. Uppvärmning från egen biobränsleanläggning/solfångare. Solceller på taket för del av total energianvändning uppmätt 54 KWh/m2 och år (ej avdraget solenergi) fastighetselen.

Läs mer (extern länk)

Eksta Bostads AB investerar i lägenheter

Låntagare: Eksta Bostads AB    
                                                       
Medlem: Kungsbacka kommun

Investeringen avser: Lägenheter

Lånebelopp: 76 500 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Investeringen består av hyresbostäder (Marklägenheter 55 + m.m) vilka ingått i exploateringen av Vallda-Heberg. Området är projekterat, byggt och certifierat som passivhus, och har ett eget värmesystem baserat på biobränsle / solfångare. Total energianvändning 50 KWh / m2 och år. 

Läs mer (extern länk)

Trosabygdens bostäder AB investerar i kombohus

Låntagare: Trosabygdens bostäder AB                                  

Medlem: Trosa kommun

Investeringen avser: SABO Kombohus    
                           
Lånebelopp: 33 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Genom att bygga SABO kombohus i projektet med 16 lägenheter kan vi utnyttja befintlig tomt, framdraget avlopp och fjärrvärme, samt bygga två energismarta hus.

Läs mer (extern länk)

Fastigheter i Linde AB investerar i ett svanenmärkt kvarter

Låntagare: Fastigheter i Linde AB                                  

Medlem: Lindesbergs kommun

Investeringen avser: 70 hyresrätter                              

Lånebelopp: 104 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Ålkilsbacken i Lindesberg förväntas bli Örebro läns första Svanenmärkta kvarter innehållande 70 hyresrätter. Moderna Hus är ett Svanenmärkt koncept som omfattas av höga krav på inomhusmiljö, sunda material samt låg energiförbrukning. Detta följs upp under hela byggprocessen. Det är även högsta krav på hantering av restprodukter och fordon som används under byggtiden. Allt för att minska på klimatpåverkan. Färdigställt skall byggnadens energiförbrukning uppgå till 61 kWh/Kvm/år vilket är under gällande Svanenkrav. Bidragande orsaker till den låga energiförbrukningen är välisolerad stomme, hög energiklass på fönster samt hög återvinningsgrad på ventilation som överförs till värmepump.

Läs mer (extern länk)

Kommunfastigheter i Knivsta AB investerar i passivhus

Låntagare: Kommunfastigheter i Knivsta AB     
                                      
Medlem: Knivsta kommun

Investeringen avser: Passivhus      
                                                         
Lånebelopp: 163 500 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Högåsskolan har byggts som passivhus i syfte att minimera kostnaden för skolan ur ett livscykelperspektiv. Värmebehovet för skolan kommer att ligga under 15 kWh/m2år och totala energiförbrukningen beräknas till 35,8 kWh/m2år (varav 22 för fjärrvärme och varmvatten och 13,8 är fastighetshel). Skolan är 6700 kvm stor och ger plats åt 540 elever. Skolan är utrustad med energieffektiv belysning och alla rum (utan driftutrymmen som har timer) har närvarostyrning och dagsljusreglering. Byggnaden är relativt kvadratisk med fyra våningar, vilket ger mycket bra förutsättningar för att nå passivhusstandard på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer (extern länk)

Karlsborgs kommun investerar i energisnåla flerfamiljshus

Låntagare: Karlsborgsbostäder   
                                               
Medlem: Karlsborgs kommun

Investeringen avser: Två stycken energisnåla flerfamiljshus

Lånebelopp: 100 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Med Skaraborgs bästa läge bygger Karlsborgsbostäder 52 nya lägenheter. En unik utsikt över Vättern, Bottensjön och Göta kanal. Alla med inglasade balkonger, induktionsspisar och självavfrostande frysar, allt för att minska energiförbrukningen.

Läs mer (extern länk)

Kristianstad kommun investerar i nyproduktion av kombohus

Låntagare: Kristianstadbyggen                                            

Medlem: Kristianstad kommun

Investeringen avser: Nyproduktion av kombohus

Lånebelopp: 26 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Nyproduktion av 16 lägenheter SABO Kombohus på fastigheten Adler 1 som är belägen i Vä strax söder om centrala Kristianstad. Bolagets fokus är att minimera förbrukningen per kvadratmeter och arbetar aktivt för detta. Det är därför av största vikt att energiförbrukningen i byggnader som nyproduceras hålls nere. Detta bidrar till att bolaget som helhet uppnår de miljömål som bolaget beslutat.

Vingåkers kommun investerar i nyproduktion av kombohus

Låntagare: Vingåkershem
                                                        
Medlem: Vingåkers kommun

Investeringen avser: Nyproduktion av kombohus

Lånebelopp: 21 300 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: AB Vingåkershem bygger 14 lägenheter centralt i Vingåker. Genom att bygga ett SABO kombohus som är ett energismart hus kommer energianvändningen i huset understiga BBR21 energikrav med ca 35%.

Torsby Bostäder investerar i energisnåla bostäder

Låntagare: Torsby Bostäder                                                       

Medlem: Torsby kommun

Investeringen avser: Energisnåla hus

Lånebelopp: 25 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Torsby Bostäder bygger 23 nya hyreslägenheter. De hoppas kunna tillgodose en del av behovet av nya bostäder och bidra till en positiv samhällsutveckling. De satsar på ett mycket energisnålt hus med förbrukning motsvarande cirka hälften av vad Boverket kräver. Den lilla uppvärmning som ändå måste till hämtar de från det lokala bioenergieldade fjärrvärmenätet.

 

Växjö kommun investerar i gröna byggnader

Låntagare: Växjö Kommunföretag AB  
                           
Medlem: Växjö kommun

Investeringen avser: Förskola

Lånebelopp: 50 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Vikaholms förskola är Vöfabs första byggnad, och även Växjö kommuns första, som har fått certifieringen Miljöbyggnad, nivå SILVER. Förskolan, som är i två plan innehåller åtta avdelningar och kan ta emot 160 barn. Den stod klar i december 2014. Här har skapats en bra innemiljö med avseende på ventilation, akustik, dagsljusinsläpp och andra faktorer som bidrar till ett riktigt bra inomhusklimat. På förskolans tak har installerats solceller med en effekt på 30 kW, som bidrar till byggnadens energiförsörjning.

 Läs mer (extern länk)

Växjö kommun investerar i gröna byggnader

Låntagare: Växjö Kommunföretag AB                              

Medlem: Växjö kommun

Investeringen avser: Skola

Lånebelopp: 310 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Pär Lagerkvists skola är utifrån projekteringsunderlaget certifierad enligt Miljöbyggnad, nivå GULD. Skolan är Vöfabs största byggnation hittills och blir inflyttningsklar till höstterminens start 2017. Den kommer att kunna ta emot cirka 1 000 elever. Målet för byggnationen har varit att skapa en så optimal studiemiljö som möjligt bland annat genom att lokalerna är särskilt ljudanpassade, byggda efter en högre ljudnorm än vad som är vanligt. Stommarna i förskoldelen och skolans sporthall är i trä, och därmed klarar byggnaden Växjö kommuns mål, som innebär att 25 % av stommen är i trä. 

 Läs mer (extern länk)

Trollhättans kommun investerar i nybyggnation som är Miljöbyggnad silver

Låntagare: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB      

Medlem: Trollhättans kommun

Investeringen avser: Nybyggnation av kontorsfastighet

Lånebelopp: 55 000 000 kr 

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Nybyggnation av kontorsfastighet med stomme av trä. Miljöbyggnad Silver innebär avsevärt minskat energibehov jämfört med BBR. Genom att välja material utifrån miljöklassning minimeras de negativa miljöeffekterna. 

Läs mer (extern länk)

Sjöbo kommun investerar i simanläggning

Låntagare: Sjöbohem                                        

Medlem: Sjöbo kommun

Investeringen avser: Simanläggning             

Lånebelopp: 151 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: AB Sjöbohem bygger en simanläggning med målet att skapa en attraktiv simanläggning till Sjöbo kommuns invånare med fokus på folkhälsa, simkunnighet och föreningsliv. Arbetsmiljön skall vara god både under produktion som brukande. Anläggningen ska vara funktionell med genomtänkt design, beständig med låga driftskostnader och uppfyller Miljöbyggnad Silver.

Älmhults kommun investerar i skola

Låntagare: Älmhults kommun                                  

Medlem: Älmhults kommun

Investeringen avser: Nyproduktion skola              

Lånebelopp: 215 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Elmeskolan kommer att byggas som ett passivhus vilket är ett bra alternativ ur ett livscykelperspektiv. Värmebehovet för skolan kommer att ligga på under 15kWh /m2 år. All belysning kommer att utföras med LED-teknik för att hålla nere energiförbrukningen. Elmeskolan är dimensionerad för 800 elever men kommer till en början att innehåll cirka 650 elever. Skolan kommer att innehålla en internationell skola samt två spår svensk grundskola F-6. Skolan kommer att bli 9000m2 stor, vilket är fördelat på två plan. Det kommer också att vara ett stort fokus på miljön då materialet som används är godkända enligt BASTAs lista.

Landstinget i Värmland bygger grönt operationscentrum

Låntagare: Landstinget i Värmland                  

Medlem: Landstinget i Värmland

Investeringen avser: Vårdbyggnad                 

Lånebelopp: 1 050 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Under våren 2016 invigdes den första etappen av operationscentrum vid Centralsjukhuset i Karlstad. Operationscentrum är en toppmodern sjukvårdsanläggning som på ett helt nytt sätt fokuserar på patien-tens resa inom sjukvården. Förutom att den nya vårdbyggnaden är skräddarsydd för framtidens operat-ionssjukvård är miljöambitionen mycket hög. Arbetet med att planera och bygga ett grönt operations-centrum vilar på fyra grundpelare; miljöplan, LEED, Sunda Hus och energihantering. Till exempel sticker arbetet med att skapa en giftfri inomhusmiljö ut. Vidare är energianvändningen i byggnaden mycket snål, bland annat bidrar berget under sjukhuset samt Klarälven till att ge värme på vintern och kyla på sommaren. Projektet avslutas under våren 2018.

Läs mer (extern länk)

Halmstad kommun investerar i Lyngåkra plusenergihus

Låntagare: Halmstads kommun                                          

Medlem: Halmstads kommun

Investeringen avser: Lyngåkra plusenergihus                 

Lånebelopp: 20 260 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering:
Byggnaden beräknas förbruka 33500kWh/år elenergi för värme, varmvatten, fastighetsel och hushållsel. Byggnaden förses med en solkraftanläggning på taket som beräknas producera 36000kWh/år el vilket ger ett årligt överskott på 2500kWh.

Malå kommun investerar i kombohus

Låntagare: Malå kommun                                          

Medlem: Malå kommun

Investeringen avser: SABO Kombohus                   

Lånebelopp: 37 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering:
För att tillgodose behovet av fler lägenheter i Malå föll valet på SABO kombohus ”Trygga boendet”. Den låga energiförbrukningen tillsammans med tillgänglighetsaspekterna var något som värderades högt. Lägenheterna består av två rektangulära byggnader i tre våningar med inglasade balkonger. Det inre materialvalet och husets tekniska utrustning håller hög standard och kvalitet som inger goda förutsättningar för energieffektivitet.

 

Nyköpings kommun investerar i en förskola

Låntagare: Nyköpings kommun                 

Medlem: Nyköpings kommun

Investeringen avser: Om- och tillbyggnad av förskola

Lånebelopp: 55 000 000 kr          

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Förskolan har nu fått åtta avdelningar för cirka 130 barn med eget tillagningskök och möjlighet att anpassa verksamheten även för andra behov.

Nyköpings kommun investerar i högstadieskola

Låntagare: Nyköpings kommun                          

Medlem: Nyköpings kommun

Investeringen avser: Högstadieskola

Lånebelopp: 226 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Skolan är energisnål, har miljövänliga lösningar som sedumtak som förbättrar inomhusluften och minskar flödet av dagvatten. Den har också miljövänliga materialval, 100 procent LED-belysning invändigt, snålspolande blandare och tvättställ, cykelparkering med sedumtak och cykelpump, skärmar för visualisering av energiförbrukning, vattenförbrukning, väder och vind etc.

Lidköpings kommun investerar i en skola

Låntagare: Lidköpings kommun    

Medlem: Lidköpings kommun

Investeringen avser: Skola

Lånebelopp: 130 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektiviseringar

Beskrivning av investering: I Lidköpings kommun finns ett politiskt beslut om att bygga enligt Miljöbyggnad SILVER. Sjölunda skola är därför projekterad utifrån Miljöbyggnad SILVER. För energianvändning ska GULD uppnås vilket betyder att energiförbrukningen ska vara < 32,5 kWh/m², 65 % av nybyggnadskravet. Den teoretiska energibalansberäkningen visar på en energiförbrukning på 25,5 kWh/m². Uppvärmning sker med bergvärmepump då byggnaden ligger utanför fjärrvärmeområdet. En solcellsanläggning på 22 kW med en årsproduktion på ca 20 MWh kommer installeras.

Lidköpings kommun investerar i en förskola

Låntagare: Lidköpings kommun                                              

Medlem: Lidköpings kommun

Investeringen avser: Förskola

Lånebelopp: 28 700 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektiviseringar

Beskrivning av investering: I Lidköpings kommun finns ett politiskt beslut om att bygga enligt Miljöbyggnad SILVER. Sjölunda Ängs förskola är därför byggd utifrån Miljöbyggnad SILVER och vid den slutgiltiga verifieringen godkände SGBC byggnaden. För energianvändning uppfylldes nivå GULD vilket betyder att energiförbrukningen är < 36 kWh/m², 65 % av nybyggnadskravet. Uppmätt energiförbrukning blev 26 kWh/m².Uppvärmning sker med bergvärmepump då byggnaden ligger utanför fjärrvärmeområdet. En solcellsanläggning på 13 kW och producerar 11-12 MWh el årligen.

Lidköpings kommun investerar i en skola

Låntagare: Lidköpings kommun                                              

Medlem: Lidköpings kommun

Investeringen avser: Skola

Lånebelopp: 130 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader och energieffektiviseringar

Beskrivning av investering: I Lidköpings kommun finns ett politiskt beslut om att bygga enligt Miljöbyggnad SILVER. Majåkerskolan är därför projekterad utifrån Miljöbyggnad SILVER. För energianvändning ska GULD uppnås vilket betyder att energiförbrukningen ska vara < 45,5 kWh/m², 65 % av nybyggnadskravet. Den teoretiska energibalansberäkningen visar på en energiförbrukning på 39 kWh/m². Uppvärmning kommer ske med fjärrvärme.

Vännäs kommun investerar i skol- och bibliotekslokaler

Låntagare: Vännäs kommun                                             

Medlem: Vännäs kommun

Investeringen avser: Nybyggnation av skol- och bibliotekslokaler

Lånebelopp: 104 485 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Beskrivning av investering: Nya Vegaskolans verksamhet omfattar 3-parallellig F-6 med Särskola F-9 samt kommunbibliotek. Skolans utformning kännetecknas av fokus på verksamhetens funktionskrav med hög tillgänglighet och flexibilitet.Vegaskolan Certifieras som Internationellt passivhus (PHI) och Green Swedish council Miljöbyggnad guld.