Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest årsredovisning 2012

• Balansomslutning 283,3 (234,0) mdkr
• Utlåning 201,0 (168,1) mdkr
• Räntenetto 771,7 (572,6) mnkr
• Rörelseresultat 249,1 (396,1) mnkr
• Rörelseresultat exklusive effekter av orealiserade marknadsvärdesförändringar 510,0 (382,9) mnkr
• Marknadsandel 46 (40) procent av kommunsektorns totala upplåning
• Sju nya medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, däribland Göteborgs Stad och Södertälje
kommun. Totalt 274 medlemmar vid årets slut.

Ladda ner filen