Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest årsredovisning 2007

Vi har under året fått flera bevis för bärkraften i Kommuninvests affär och har målmedvetet fortsatt arbetet för att skapa bästa möjliga villkor för svenska kommuners och landstings finansiella verksamhet.

Medlemstillväxten var den bästa hittills och vi representerar nu över två tredjedelar
av Sveriges kommuner. I genomsnitt har våra medlemmar nästan hälften av sin totala upplåning hos
Kommuninvest.

Ladda ner filen