Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi bidrar till forskning om kommunsektorn

Sveriges kommuner och regioner är landets största finansiärer och producenter av välfärdstjänster. Då kommunsektorn står inför stora framtida utmaningar är behovet stort av studier som generar ny och fördjupad kunskap om sektorns situation, förutsättningar och möjligheter.

Som kommunsektorns största kreditgivare bidrar Kommuninvest till att initiera och uppmuntra forskning. Kommuninvest samarbetar också med Örebro universitet, bland annat genom ekonomiskt stöd för att upprätthålla en professur inom ämnet finansiering. Inom ramen för Kommuninvests forskningsverksamhet publiceras årliga rapporter om utvecklingen av kommunsektorns investeringar och låneskuld.

Örebro universitet

Sedan 2012 samarbetar Kommuninvest med Örebro Universitet. Kommuninvest bidrar med upp till två miljoner kronor om året under en femårsperiod.

Samarbetet

Våra rapporter

Kommuninvest tar varje år fram forskningsrapporter om det ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner.

Rapporter