Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lokal samverkan

Våra samarbeten finns inom tre huvudinriktningar: utbildning, kultur och innanförskap

Kommuninvest arbetar inte med sponsring i traditionell mening, utan söker samarbetspartners som har ett uttalat samhällsengagemang och värderingar som matchar våra.

Vi är intresserade av verksamheter med utvecklingsvilja samt fokus på utbildning, kultur och/eller innanförskap. Det är viktigt att våra samarbetspartners arbetar med mångfald och har ett sunt synsätt när det gäller etik, kön, etnisk bakgrund, ålder samt ekonomiska och prestationsmässiga förutsättningar.

Aktuella samarbeten

Tegelbruket

Detta samarbete är i första hand inriktat på att, inom satsningen Get Ready! som också inkluderar Örebro Universitet, två dagar i veckan erbjuda studiestöd till gymnasieungdomar efter skoldagens slut. Universitetsstudenter, som har särskild träning förr uppgiften, stöttar ungdomarna i skolarbetet och fungerar även som positiva förebilder för att inspirera till högre studier. På plats finns också Tegelbrukets bibliotekarie.


Karlslund United

Karlslund United, som är ett lag i Karlslund IF FK:s regi, bedriver en fotbollsverksamhet för funktionsnedsatta. Här kan alla som har en funktionsnedsättning var med och spela fotboll. Både tjejer och killar är välkomna. Ålder spelar ingen roll. Man tränar, spelar matcher och ägnar sig även åt en del sociala aktiviteter vid sidan av fotbollen. En del i ambitionen är att sätta Örebro på kartan som en positiv kraft för parafotboll.


Örebro Fältrittklubb Parasektionen

I denna verksamhet, som är en av landets största i sitt slag, ges människor med funktionsnedsättningar möjlighet till ridning och umgänge med hästar. Det gäller såväl sport-, fritids- och behandlingsridning. Åldern spelar ingen roll. Ryttarna är 5-55 år. Sektionen arbetar också med att sprida kunskap om funktionsnedsättningar och tillgänglighetsfrågor.