Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Övertröskeln-program

Kommuninvest ger årligen ett antal studenter chansen att få en första relevant arbetslivserfarenhet.

Hur vi hittar kandidater

Första omgångens rekrytering var improviserad. Den första personen träffade vi på Örebro universitetets arbetsmarknadsdagar. Den andre fångade vi upp genom medarbetarnätverk via sociala medier. Genom kontakter med arbetsförmedlingen och genom referenskontakter med lärosäten har vi med tiden fått bra kontaktpersoner som håller utkik efter lämpliga kandidater.

Kandidaternas profil

Vi har inriktat oss på personer med god akademisk utbildning med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om etnicitet, språksvårigheter eller funktionsnedsättningar. I det sistnämnda fallet, om arbetsplatsen behöver anpassas, har en process med arbetsförmedlingens medverkan aktiverats.

Det är viktigt att personen har tillräcklig självständighet för att kunna arbeta inom ett område utan konstant handledarstöd.

Arbetets art

Målet är att personerna ska ägna sig åt uppgifter som utvecklar färdigheter som ligger i linje med deras utbildning, samtidigt som de inte arbetar i den löpande ordinarie verksamheten. Personen är del av en arbetsgrupp och får introduktionsutbildning, förmåner samt är med på alla möten en ordinarie anställd deltar i.