Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vårt uppdrag

Svenska kommuner och regioner i samarbete för effektiv finansiering av investeringar.

Vi har en viktig roll för utvecklingen

Kommuner och regioner behöver säker tillgång till kapital för att kunna investera i framtiden. Det kan röra sig om bostäder, skolor eller sjukhus. Finansieringen – som behövs för att samhället ska fungera – kommer i många fall från Kommuninvest.

Upplåning attraktiv för investerare

Värdepapper utgivna av Kommuninvest är lågriskplaceringar som ger attraktiv avkastning. Tillsammans är svenska kommuner och regioner en trovärdig aktör på den internationella kapitalmarknaden.

Över 30 års erfarenhet av finansiering

Som kreditinstitut med enbart kommuner, regioner och av dem kontrollerade bolag som kunder, har vi unik erfarenhet av finansiering av svensk kommunsektor. Vi hjälper våra medlemmar med sin finansförvaltning och att planera för framtiden.