Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

USD Benchmarkprogram

Kommuninvests största internationella upplåningsprogram

Kommuninvests största internationella upplåningsprogram är ett medelfristigt benchmarkprogram i USD för löptider främst mellan 1 och 10 år. Obligationerna emitteras flera gånger årligen med ett mål om benchmarkvolym vid varje emissionstillfälle. Utestående obligationer kompletteras vanligtvis inte med efterföljande identiska skuldförbindelser, s.k. ”on tap”-emissioner. Emissionerna sker inom ramen för EMTN-programmet, och kan erhållas med antingen RegS eller 144A-dokumentation.

Statistik per 2020-06-30

ISINFörfallKupongUtestående volym (USD)
XS16868812172020-09-011,625%1 000 000 000
XS18395117372020-10-222,75%2 500 000 000
XS17564238252021-04-222,375%1 000 000 000
XS18236249262021-03-012,875%1 000 000 000
XS20034153822021-05-292,25%1 250 000 000
XS18911953462021-11-163%1 000 000 000
XS21661330952022-02-020,5%1 000 000 000
XS19156060472022-03-233%1 250 000 000
XS19377153052022-09-152,625%1 500 000 000
XS20579850172022-10-241,625%1 250 000 000
Totalt utestående volym12 750 000 000

Upplåningsstrategi med fokus på benchmarkupplåning