Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Bygg appar och välfärd

Kommuninvest använder digitaliseringens kraft för att öka kundnyttan och den interna effektiviteten. Vi behöver kunna möta förändrade kundbeteenden och en snabb förändringstakt. Det kräver att vi är nyfikna och vågar testa nya idéer. Hur världen ser ut om fem, tio eller trettio år vet vi inte, men vi måste röra oss i rätt riktning redan nu. Vill du följa med på resan?

En IT-avdelning på väg in i framtiden

Vår IT-avdelning har tagit på sig ledartröjan. Med moderna arbetssätt, senaste tekniken och ett tydligt ledarskap har framtidens IT-avdelning formats.

Christofer Ulfgren, IT-chef, har pratat med medarbetare som har varit delaktiga i att ta klivet in i framtiden. I en serie korta samtal försöker han fånga framgångsfaktorerna.

Ökad kundnytta med digitalisering som kraft
Susann, projektledare, pratar om digitaliseringen av Kommuninvests låneprocess.
Ledarskap visar vägen
Christofer resonerar kring varför ledarskap är viktigt tillsammans med Fredrika och Annica som båda är gruppchef på IT.
Örebros bästa IT – men jämställdheten då?
Malin, HR-chef, redogör för ambitionen om en jämställd IT-avdelning och arbetsplats.
Ett år av hemarbete – vi var redo när krisen kom
Annica, gruppchef IT, berättar om vikten av att förbereda sig för det oväntade.
IT-arkitektur: ett framgångsrecept
Thijmen, IT-arkitekt, berättar om vad ett arkitekturbeslut är och varför det har visat sig vara ett framgångsrecept.

Team för intern effektivitet – ”det ska vara rent i köket”
Fredrika, gruppchef IT, redogör för vinsterna på kort och lång sikt med ett team som arbetar för intern effektivitet.

Vad är vårt uppdrag?

Kommuninvest ska genom effektiv finansiering av investeringar för Sveriges kommuner och regioner bidra till en långsiktigt hållbar välfärd. Hos oss utvecklar du alltså inte bara appar utan även Sveriges välfärd.

Vad vill vi uppnå?

Det ska vara lätt​ att ta fram nya produkter och tjänster åt bolagets kunder och medlemmar​, för personal att använda bolagets data/ informationen, att automatisera för ökad effektivitet och att underhålla och byta IT-tjänster.​

Vad gör IT-avdelningen?

Vi digitaliserar processen att låna pengar för kommuner, regioner och deras bolag. Dessutom utvecklar vi digitala kunskapstjänster som ger kommunsektorn möjlighet att fatta rätt finansieringsbeslut. Genom automatiseringar och effektiviseringar ser vi även till att vår verksamhet får rätt teknisk stöd.


Framgångsfaktorer för vår IT-avdelning

Tydligt ledarskap

Ledarskap är kärnan i allt. Alla våra chefer genomför en omfattande ledarskapsutbildning. De blir riktigt vassa på att leda team och coacha medarbetare att nå sina mål.

Moderna arbetssätt

Ett agilt arbetssätt med ständiga förbättringar premieras hos oss. Chefen förmedlar vad som ska uppnås och teamet bestämmer hur det ska göras.

Senaste tekniken

Serverless/Azure, continuous delivery/integration, DevOps samt scrum och agilt arbetssätt. Som du ser arbetar vi med den senaste tekniken och oftast där det passar oss; kontoret, soffan eller någon helt annanstans.

Hållbar vardag

Balans mellan arbets- och privatliv är viktigt. Vi ger förutsättningar för att medarbetaren ska kunna garantera den egna hållbarheten.

Vi bidrar till Sveriges utveckling