Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vill du vara med och digitalisera Kommuninvests affärsmodell?

Kommuninvest står, precis som många andra företag, inför en stor utmaning när det gäller digitalisering. Vi behöver kunna möta förändrade kundbeteenden och en snabb förändringstakt. Vi behöver vara nyfikna och intresserade av våra kunders utmaningar och vi måste våga testa nya idéer. Vi vet inte hur världen ser ut om 5, 10 eller 30 år men vi måste börja röra oss i rätt riktning redan nu. Vill du följa med på resan?

Fristående utvecklingsteam som ska fokusera på automation

Fram till 2020 är vårt mål att automatisera vår utlåning. Vi tillsätter därför ett utvecklingsteam som består av projektledare, IT-arkitekt, kravställare, processutvecklare och testare som ska driva det arbetet. Vi har historiskt sett lagt mycket resurser på finansiering och processer/arbetsuppgifter kring detta. Detta team kommer att fokusera på att automatisera utlåningsprocessen och det innebär att våra medarbetare istället kan lägga mer tid på strategiska råd och kunskapsöverföring till kunden.


Andra identifierade områden inom digitalisering

Identifiera en målarkitektur

En ideal vision om ett framtida systemlandskap där funktioner och information har grupperats för att skapa gemensamma system med syfte att undvika dubbelfunktioner och silo-tänk.

Artificiell Intelligens

Vi har ett samarbete med Örebro universitet som är internationellt kända för sin kunskap om AI och robotar. Vi utforskar bland annat om vi i framtiden kan bygga ett system som själv hjälper kunden att välja det mest fördelaktiga lånet för deras portfölj.

Öka den interna kunskapen inom vissa områden

Inom företaget bör vi ha kunskap om VAD vi ska göra och ibland en bild av hur vi ska göra det. Det handlar om kompetens inom arkitektur, kravställning och test.

Ökat partnerskap inom områden där vi inte bör ha kompetens

Vi ska ta hjälp av externa partners när det gäller systemutveckling, integrationsutveckling och specialkompetens, dvs HUR vi ska göra saker. 

Vi bidrar till Sveriges utveckling