Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Styrelse för Kommuninvest i Sverige AB

Ordförande

Ellen Bramness Arvidsson

Direktör för Strategi och Internationell koordination, Finans Norge.

Invald: Ordförande 2013– Vice ordförande 2006–2013. Ledamot sedan 2003.

Utbildning: Cand. oecon, Universitetet i Oslo, Diplomerad finansanalytiker, Handelshögskolan och FAF.

Tidigare befattningar: Chefekonom, Svensk Försäkring, Kansliråd och departementssekreterare på Finansdepartementet.

Övriga uppdrag: Ledamot i Norske Finansielle Referanser AS.

Ledamöter

Erik Langby

Konsult och företagare

Invald: 2015

Utbildning: Stockholms universitet

Tidigare befattningar: Ordförande kommunstyrelsen och kommunalråd Nacka, ordförande kommunförbundet Stockholms län, ledamot SKL:s styrelse, ordförande Regionplanenämnden i Stockholms landsting, ledamot Hegeli Public Affairs AB, ordförande Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, ledamot HSB Omsorg AB, ordförande i Texab AB, ordförande i AB Solom, ledamot i Dagens Samhälle AB, samt ordförande Strukturfondspartnerskapet i Stockholm.

Övriga uppdrag: Ledamot Atrium Ljungberg AB, ordförande NackaStrandsMässan AB, ordförande i AB SigtunaHem, ordförande Bostadsrätterna I Sverige Ekonomisk Förening, ordförande i Tegelhatt AB och ordförande i kommunfullmäktige i Sigtuna kommun.

Kurt Eliasson

Ordförande i Kommittén för modernare byggregler, Regeringskansliet

Invald: Ledamot sedan 2010

Utbildning: Fastighetsmäklarexamen, Institutet för Företagsledning (IFL)

Tidigare befattningar: VD SABO, VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden, Direktör Riksbyggen Göteborg, Ordförande Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Ordförande Finance Watch (Bryssel), Ordförande Housing Europé (Bryssel), Ordförande NBO (Nordens allmännyttiga och kooperativa bostadsorganisation), Ordförande Göteborgshamn AB. Ordförande IFK Göteborg.

Övriga uppdrag: Ordförande Järntorgskvarteret AB Göteborg.

Lars Heikensten

Verkställande direktör, Nobelstiftelsen

Invald: Ledamot sedan 2016

Utbildning: Ek.dr. Handelshögskolan i Stockholm, Hedersdoktor Umeå Universitet och Gustavus Adolphus College (USA)

Tidigare befattningar: Ledamot EU:s Riksrevision, Riksbankschef, Ledamot styrelsen Bank of International Settlement (BIS) och ECB:s allmänna råd, Chefekonom Handelsbanken samt Finansråd och chef för ekonomiska avdelningen finansdepartementet.

Övriga uppdrag: Ordförande Trygg-stiftelsen, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien, ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Kristina Sundin Jonsson

Kommundirektör i Skellefteå kommun, VD Skellefteå Stadshus AB

Invald: Ledamot sedan 2018.

Utbildning: Filosofie kandidatexamen företagsekonomi, Umeå Universitet.

Tidigare befattningar: Godkänd revisor, konsult KPMG AB, ekonomichef Skelleftebostäder AB, expert 112-utredningen.

Övriga uppdrag: Ordförande i Kommundirektörsföreningen i Sverige, ledamot Inera AB, delegat Länsdelegationen i jämställdhet Västerbotten.

Catrina Ingelstam

Egen konsultverksamhet Creatme AB, tf Vd Svensk Handel Fondförsäkring AB

Invald: Ledamot sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet

Tidigare befattningar: CFO Dina Försäkringar, Internrevisionschef Folksam Sak, CFO Folksam-gruppen, Chef produktutveckling/Ekonomichef AMF Pension, Administrativ chef AMF Fonder, Avdelningschef Fond&Finans/Ekonomi Premiepensionsmyndigheten (PPM), Affärsområdeschef Aktiehandel/Internrevisionschef SkandiaBanken, Koncerncontroller NewSec, Auktoriserad revisor EY, ledamot (ledamot risk- och revisionsutskottet) Sparbanken Sjuhärad AB, ett antal styrelseuppdrag inom finanssektorn.

Övriga uppdrag: Ordförande Sjätte AP Fonden, ledamot (ordförande revisionsutskottet) Swedfund International AB, ledamot (ordförande revisionsutskottet) Orio AB, ledamot Spiltan Fonder AB, ledamot Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).

Mattias Bokenblom

Arbetstagarrepresentant

Invald: Ledamot sedan 2019.

Utbildning: Licentiatexamen i nationalekonomi, Örebro universitet

Befattning Kommuninvest: Förändringsledare

Övriga uppdrag: Ledamot i den lokala fackföreningen

Kristin Ekblad

Arbetstagarrepresentant

Invald: Ledamot sedan 2020.

Utbildning: PhD i nationalekonomi, Örebro universitet

Befattning Kommuninvest: Chefsanalytiker

Övriga uppdrag: