Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Styrelse för Kommuninvest i Sverige AB

Ellen Bramness Arvidsson profilfoto

Ordförande

Ellen Bramness Arvidsson

Direktör för Strategi och Internationell koordination, Finans Norge.

Invald: Ordförande 2013– Vice ordförande 2006–2013. Ledamot sedan 2003.

Utbildning: Cand. oecon, Universitetet i Oslo, diplomerad finansanalytiker, Handelshögskolan och FAF.

Tidigare befattningar: Chefekonom, Svensk Försäkring, kansliråd och departementssekreterare på Finansdepartementet.

Övriga uppdrag: Ordförande i Norske Finansielle Referanser AS.

Ledamöter

Erik Langby profilbild

Erik Langby

Konsult och företagare

Invald: 2015

Utbildning: Stockholms universitet

Tidigare befattningar: Ordförande kommunstyrelsen och kommunalråd Nacka, ordförande kommunförbundet Stockholms län, ledamot SKL:s styrelse, ordförande Regionplanenämnden i Stockholms landsting, ledamot Hegeli Public Affairs AB, ordförande Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, ledamot HSB Omsorg AB, ordförande i Texab AB, ordförande i AB Solom, ledamot i Dagens Samhälle AB, samt ordförande Strukturfondspartnerskapet i Stockholm.

Övriga uppdrag: Ledamot SKL International AB, ledamot Atrium Ljungberg AB, ordförande NackaStrandsMässan AB, ordförande i AB SigtunaHem, ordförande Bostadsrätterna i Sverige Ekonomisk Förening, ordförande i Tegelhatt AB och ordförande i kommunfullmäktige i Sigtuna kommun.

Lars Heikensten profilbild

Lars Heikensten

Ordförande för Finanspolitiska rådet

Invald: Ledamot sedan 2016

Utbildning: Ek.dr. Handelshögskolan i Stockholm, Hedersdoktor Umeå Universitet och Gustavus Adolphus College (USA)

Tidigare befattningar: VD Nobelstiftelsen, ledamot EU:s Riksrevision, riksbankschef, ledamot styrelsen Bank of International Settlement (BIS) och ECB:s allmänna råd, chefekonom Handelsbanken samt finansråd och chef för ekonomiska avdelningen finansdepartementet.

Övriga uppdrag: Ordförande Trygg-stiftelsen, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien, ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Kristina Sundin Jonsson profilbild

Kristina Sundin Jonsson

Kommundirektör i Skellefteå kommun, VD Skellefteå Stadshus AB

Invald: Ledamot sedan 2018.

Utbildning: Filosofie kandidatexamen företagsekonomi, Umeå Universitet.

Tidigare befattningar: Godkänd revisor, konsult KPMG AB, ekonomichef Skelleftebostäder AB, expert 112-utredningen.

Övriga uppdrag: Ordförande i Kommundirektörsföreningen i Sverige, ledamot Inera AB, delegat Länsdelegationen i jämställdhet Västerbotten, ledamot Mistra carbon Exit Mistra forskningsprogram.


Catrina Ingelstam profilbild

Catrina Ingelstam

Egen konsultverksamhet Creatme AB

Invald: Ledamot sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet

Tidigare befattningar: Tf VD Svensk Handel Fondförsäkring, CFO Dina Försäkringar, internrevisionschef Folksam Sak, CFO Folksam-gruppen, chef produktutveckling AMF Pension, administrativ chef AMF Fonder, avdelningschef Fond&Finans Premiepensionsmyndigheten (PPM), affärsområdeschef Aktiehandel SkandiaBanken, auktoriserad revisor EY, ledamot (ledamot risk- och revisionsutskottet) Sparbanken Sjuhärad AB, ledamot (ledamot risk- och kapitalutskottet) KPA Pension och ett antal befattningar/styrelseuppdrag inom finanssektorn.

Övriga uppdrag: Ordförande (ordförande hållbarhetsutskottet) Sjätte AP Fonden, ledamot (ordförande revisionsutskottet) Swedfund International AB, ledamot (ordförande revisionsutskottet) Orio AB, ledamot Spiltan Fonder AB, ledamot Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).

Mats Filipsson profilbild

Mats Filipsson

Konsult

Invald:Ledamot sedan 2021.

Utbildning: Ekonomexamen, Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar:Skuldförvaltare Riksgälden, Kansliråd Finansdepartementet, Technical Assistance Advisor Internationella Valutafonden, Riskchef Riksgälden, Senior Financial Officer Världsbanken.

Övriga uppdrag: Ledamot Olle Engkvist stiftelse

Anette Henriksson profilfoto

Anette Henriksson

VD Locum AB, Förvaltningschef Fastighets och servicenämndens fastigheter

Invald:Ledamot sedan 2021.

Utbildning: Filosofie kandidat offentlig förvaltning, Lunds Universitet.

Tidigare befattningar:Kommundirektör Lunds kommun, vice VD Akademiska Hus, ekonomidirektör Landstinget Halland.

Övriga uppdrag: Ordförande Terreno AB.


Mattias Bokenblom profilfoto

Mattias Bokenblom

Arbetstagarrepresentant

Invald: Ledamot sedan 2019.

Utbildning: Licentiatexamen i nationalekonomi, Örebro universitet

Befattning Kommuninvest: Förändringsledare

Övriga uppdrag: Ledamot i den lokala fackföreningen

Kristin Ekblad profilfoto

Kristin Ekblad

Arbetstagarrepresentant

Invald: Ledamot sedan 2020.

Utbildning: PhD i nationalekonomi, Örebro universitet

Befattning Kommuninvest: Chefsanalytiker