Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Styrelse för Kommuninvest i Sverige AB

Ordförande

Ellen Bramness Arvidsson

Direktör för Strategi och Internationell koordination, Finans Norge.

Invald: Ordförande 2013– Vice ordförande 2006–2013. Ledamot sedan 2003.

Utbildning: Cand. oecon, Universitetet i Oslo, diplomerad finansanalytiker, Handelshögskolan och FAF.

Tidigare befattningar: Chefekonom, Svensk Försäkring, kansliråd och departementssekreterare på Finansdepartementet.

Övriga uppdrag: Ordförande i Norske Finansielle Referanser AS.

Ledamöter

Erik Langby

Konsult och företagare

Invald: 2015

Utbildning: Stockholms universitet

Tidigare befattningar: Ordförande kommunstyrelsen och kommunalråd Nacka, ordförande kommunförbundet Stockholms län, ledamot SKL:s styrelse, ordförande Regionplanenämnden i Stockholms landsting, ledamot Hegeli Public Affairs AB, ordförande Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, ledamot HSB Omsorg AB, ordförande i Texab AB, ordförande i AB Solom, ledamot i Dagens Samhälle AB, samt ordförande Strukturfondspartnerskapet i Stockholm.

Övriga uppdrag: Ledamot SKL International AB, ledamot Atrium Ljungberg AB, ordförande NackaStrandsMässan AB, ordförande i AB SigtunaHem, ordförande Bostadsrätterna i Sverige Ekonomisk Förening, ordförande i Tegelhatt AB och ordförande i kommunfullmäktige i Sigtuna kommun.

Lars Heikensten

Ordförande för Finanspolitiska rådet

Invald: Ledamot sedan 2016

Utbildning: Ek.dr. Handelshögskolan i Stockholm, Hedersdoktor Umeå Universitet och Gustavus Adolphus College (USA)

Tidigare befattningar: VD Nobelstiftelsen, ledamot EU:s Riksrevision, riksbankschef, ledamot styrelsen Bank of International Settlement (BIS) och ECB:s allmänna råd, chefekonom Handelsbanken samt finansråd och chef för ekonomiska avdelningen finansdepartementet.

Övriga uppdrag: Ordförande Trygg-stiftelsen, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien, ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Kristina Sundin Jonsson

Kommundirektör i Skellefteå kommun, VD Skellefteå Stadshus AB

Invald: Ledamot sedan 2018.

Utbildning: Filosofie kandidatexamen företagsekonomi, Umeå Universitet.

Tidigare befattningar: Godkänd revisor, konsult KPMG AB, ekonomichef Skelleftebostäder AB, expert 112-utredningen.

Övriga uppdrag: Ordförande i Kommundirektörsföreningen i Sverige, ledamot Inera AB, delegat Länsdelegationen i jämställdhet Västerbotten, ledamot Mistra carbon Exit Mistra forskningsprogram.

Catrina Ingelstam

Egen konsultverksamhet Creatme AB

Invald: Ledamot sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet

Tidigare befattningar: Tf VD Svensk Handel Fondförsäkring, CFO Dina Försäkringar, internrevisionschef Folksam Sak, CFO Folksam-gruppen, chef produktutveckling AMF Pension, administrativ chef AMF Fonder, avdelningschef Fond&Finans Premiepensionsmyndigheten (PPM), affärsområdeschef Aktiehandel SkandiaBanken, auktoriserad revisor EY, ledamot (ledamot risk- och revisionsutskottet) Sparbanken Sjuhärad AB, ledamot (ledamot risk- och kapitalutskottet) KPA Pension och ett antal befattningar/styrelseuppdrag inom finanssektorn.

Övriga uppdrag: Ordförande (ordförande hållbarhetsutskottet) Sjätte AP Fonden, ledamot (ordförande revisionsutskottet) Swedfund International AB, ledamot (ordförande revisionsutskottet) Orio AB, ledamot Spiltan Fonder AB, ledamot Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).

Mats Filipsson

Konsult

Invald:Ledamot sedan 2021.

Utbildning: Ekonomexamen, Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar:Skuldförvaltare Riksgälden, Kansliråd Finansdepartementet, Technical Assistance Advisor Internationella Valutafonden, Riskchef Riksgälden, Senior Financial Officer Världsbanken.

Övriga uppdrag: Ledamot Olle Engkvist stiftelse

Anette Henriksson

VD Locum AB, Förvaltningschef Fastighets och servicenämndens fastigheter

Invald:Ledamot sedan 2021.

Utbildning: Filosofie kandidat offentlig förvaltning, Lunds Universitet.

Tidigare befattningar:Kommundirektör Lunds kommun, vice VD Akademiska Hus, ekonomidirektör Landstinget Halland.

Övriga uppdrag: Ordförande Terreno AB.

Mattias Bokenblom

Arbetstagarrepresentant

Invald: Ledamot sedan 2019.

Utbildning: Licentiatexamen i nationalekonomi, Örebro universitet

Befattning Kommuninvest: Förändringsledare

Övriga uppdrag: Ledamot i den lokala fackföreningen

Kristin Ekblad

Arbetstagarrepresentant

Invald: Ledamot sedan 2020.

Utbildning: PhD i nationalekonomi, Örebro universitet

Befattning Kommuninvest: Chefsanalytiker