Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ersättningspolicy i bolaget

Information enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy

Kommuninvests styrelse har i december 2023 fastställt en ersättningspolicy som innehåller grundläggande principer för ersättningar inom bolaget och omfattar alla anställda.

Bolaget tillämpar individuell och differentierad lönesättning baserat på lönekriterier och arbetsutvärdering.

Bolaget har, genom årliga analyser, klassificerat de personalkategorier och funktioner vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil.

Styrelsen beslutar om ersättning och övriga villkor för VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen enligt de riktlinjer som årligen fastställs vid bolagsstämma och föreningsstämma i samband med beslut om ägardirektivet.

Ersättning till VD, vice VD och övriga medlemmar i den verkställande ledningen består enbart av fast lön. Bolaget tillämpar inte heller rörliga ersättningar till bolagets övriga anställda.

För mer utförlig information, vänligen se aktuell årsredovisning.