Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

Kommuninvest har idag offentliggjort sina planer på att emittera en ny grön obligation, den femte hittills och den tredje i svenska kronor. Till ledarbanker för transaktionen har utsetts Nordea, SEB och Swedbank. Givet marknadsförutsättningar kan en transaktion förväntas i närtid.

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, inklusive förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, vattenhantering och avfallshantering.

Per 9 oktober 2018 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till totalt 209 projekt i 98 kommuner och landsting/regioner. Totalt hade 35,2 miljarder kronor beviljats, varav 22,8 miljarder kronor hade utbetalts.

För att finansiera de Gröna lånen utfärdar Kommuninvest gröna obligationer. Hittills har Kommuninvest emitterat totalt 17,5 miljarder kronor i fyra transaktioner, vilket gör Kommuninvest till Sveriges största emittent av gröna obligationer.

Kommuninvests betydelse för att aggregera gröna upplåningsbehov och ge svenska kommunala låntagare kostnadseffektiv tillgång till grön finansiering har uppmärksammats av FN, Förenta nationerna, som 2017 tilldelade Kommuninvest sitt United Nations ”Momentum for Change” Climate Solutions Award i samband med klimatkonferensen COP23 i Bonn, Tyskland.

 

För ytterligare information

Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning,
tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, tel: 070-886 94 76,
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se