Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest planerar att emittera ny SEK-obligation

Kommuninvest planerar att, givet marknadsförutsättningarna, emittera en ny obligation under det svenska obligationsprogrammet. Den nya obligationen, K3006, kommer att ha förfall 2030-06-12. Första möjliga emissionsdag är 24 april.

Obligationen kommer att emitteras i en auktion på Bloombergs auktionsplattform (AUPD). Ambitionen är att emittera 3 miljarder SEK.

– Det svenska obligationsprogrammet fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Genom att addera denna nya obligation skapar vi utökade möjligheter för investerare med ett långsiktigt perspektiv, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

På emissionsdagen startar auktionen kl 09.00. Bud läggs som spread mot matched maturity swap uttryckt i baspunkter. Bud läggs via återförsäljare i obligationsprogrammet. Auktionen stänger kl 10.00. Planen är att meddela resultaten inom 15 minuter efter stängningen. För återförsäljare kommer en sammanfattning av auktionen finnas på Bloomberg.

 Kommuninvest har inte något åtagande att emittera hela den angivna volymen och förbehåller sig rätten att avslå bud som bedöms vara onödigt dyra. Det finns inga absoluta regler för avslag. På en volatil och osäker marknad kan större avvikelser från indikativa marknadspriser godtas.

 

För ytterligare information

Tobias Landström, tf chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 5
e-post: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Victoria Preger, kommunikationschef, tel: 070-266 87 26
e-post: victoria.preger@kommuninvest.se

Dela