Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar 1,25 miljarder i ny USD-obligation

Kommuninvest genomförde idag sin femte emission för året under USD-benchmarkprogrammet. 1,25 miljarder USD emitterades i en ny obligation med förfall 2023-08-09.

Därmed har Kommuninvest hittills i år emitterat totalt 6 miljarder USD under detta program. Sedan slutet av april har USD-marknaden erbjudit gynnsamma villkor och en prissättning i nivå med SEK-marknaden.

Intresset för den nya obligationen var stort. Orderboken omfattade 57 investerare. Obligationen prissattes 4 baspunkter över swapräntan och 11,1 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation.

– USD-marknaden har, med det mycket aktiva intresset från ledande globala investerare, varit en attraktiv finansieringskälla för oss under året. I förlängningen ger detta goda lånevillkor för de välfärdsinvesteringar som kommuner och regioner gör i Sverige, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Kommuninvest har nu under 2020 lånat upp ca 131 miljarder SEK. Upplåningsprognosen för året ligger, efter den senaste revideringen i oktober, på 130 miljarder SEK.

Press Points

 

För ytterligare information

Tobias Landström
bitr chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se