Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar 7 miljarder kr i ny grön obligation

Kommuninvest emitterade idag 7 miljarder kr i en ny grön obligation. Den emitterades i SEK och förfaller 2027-11-26Detta var den 11:e gröna transaktionen och den största i SEK. Endast svenska staten har gjort en större grön transaktion i SEK-marknaden.  

Intresset från investerarna var stortÖver 30 svenska och internationella investerare fanns med i orderboken, som var uppe på över 9,5 miljarder kr. Transaktionen prissattes 11 baspunkter över swapräntan. 

– Det är glädjande att se den mycket positiva dynamiken inom den gröna finansieringenMånga kommuner och regioner rör sig snabbt framåt i utvecklingen av gröna investeringsprojekt. Samtidigt visar investerarna ett stort intresse för våra gröna obligationerIdag var det särskilt positivt att mer än hälften av orderboken bestod av internationella investerare. Så långt tycks den gröna trenden ha förstärkts, snarare än försvagats, under coronapandemin, säger Tobias Landströmbiträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.    

Efter att denna transaktion genomförts har Kommuninvest total ca 42,5 miljarder kr utestående i sex gröna obligationer, varav fyra är i SEK och två i USD.   

För ytterligare information 

Tobias Landström, bitr chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se 

David Ljung, kommunikationschef, tel: 073-068 45 45, e-mail: david.ljung@kommuninvest.se