Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest planerar för att emittera ny grön obligation

Kommuninvest avser att emittera en ny grön 7-årig fastränteobligation i SEK.

Till ledarbanker för transaktionen har utsetts SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank. Transaktionen kan, givet marknadsförutsättningarna, förväntas mot slutet av denna vecka.
I samband med detta kommer den auktion i det svenska obligationsprogrammet som planerats till 18 november att ställas in.

Inom Kommuninvests ramverk för gröna obligationer lånefinansieras kommunala och regionala investeringsprojekt i åtta kategorier: allt från förnybar energi och gröna byggnader till klimatanpassning och hållbar mobilitet. För närvarande har Kommuninvest beviljat över 70 miljarder kronor i Gröna lån för 400 investeringsprojekt i 160 kommuner och regioner.

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
bitr chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se