Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Grön investering ska öka återvinningen med 265 ton

 

Ett av de gröna investeringsprojekt som nyligen fick klartecken av Miljökommittén finns inom kategorin ”Avfallshantering” och drivs av Sydnärkes Kommunalförbund. Det ska byggas en ny återvinningscentral i Fjugesta i Lekebergs kommun. Byggprocessen är i full gång. Anläggningen, som ska inkludera både återbruk och försäljning, är planerad för att även kunna ta hand om byggmaterial.

När anläggningen står klar, enligt planen i början av september, förväntas den hantera ca 1335 ton per år. Genom nyinvesteringen, där en äldre anläggning ersätts med en större och mer modern, beräknas återvinningsgraden höjas med ca 20 procent. Det motsvarar i storleksordningen 265 ton per år.

Avsikten är dessutom att denna gröna investering ska följas av flera. Liknande investeringar är på gång även i Laxå och Hallsberg.

– Syftet med den nya centralen är att komma högre upp i avfallstrappan – att möjliggöra en cirkulär ekonomi med ännu bättre återanvändning, återvinning och resurshushållning. Avfall Sveriges vision är ”Det finns inte några sopor”. Vår nya återvinningscentral är ett led i att uppnå den visionen, säger Birgitta Harsbo, ekonom/utredare på Sydnärkes kommunalförbund.