Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Värja ledamot i regeringens nya kommundelegation

Regeringen fattade idag beslut om att etablera en ny kommundelegation. Den inrättas inom Kammarkollegiet, med det formella namnet ”Delegationen för kommunal ekonomi i balans”, och ska vara operativ 2021-2024. Syftet är att, med hjälp av ett särskilt statsbidrag, stötta kommuner och regioner som har en svag ekonomi och som därför behöver vidta omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder.

Berättigade att ansöka om stöd är, enligt regeringen, de kommuner och regioner som år 2020 hade en negativ soliditet. Inkomna ansökningar prövas av delegationen. Om prioriteringar krävs ska sökande som har störst behov och hög skattesats gå före.

Delegationen kommer att ledas av Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket. En av ledamöterna i delegationen blir Kommuninvests forsknings- och utbildningschef Emelie Värja.

– Jag är hedrad och tacksam för att ha fått uppdraget. Delegationen har ett intressant och mycket viktigt arbete framför sig. För vissa kommuner och regioner skapas i och med detta en bra möjlighet att från ett svagt utgångsläge bygga upp en starkare ekonomi. För att säkra en god välfärd även i det längre perspektivet kan omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder vara ett nödvändigt steg att ta, säger Emelie Värja.