Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest avser att emittera ny SEK-obligation

Kommuninvest avser att emittera en ny obligation under det svenska obligationsprogrammet, givet marknadsförutsättningarna.

Den nya obligationen, K2903, kommer att ha förfall 2029-03-12. Första möjliga emissionsdag är 28 september.

Obligationen kommer att emitteras i en auktion på Bloombergs auktionsplattform (AUPD). Ambitionen är att emittera 3 miljarder SEK.

– Denna nya och något längre obligation är ett bra steg framåt i utvecklingen av det svenska obligationsprogrammet. Genom att utöka vårt erbjudande på detta vis skapar vi förbättrade möjligheter för långsiktiga investerare, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Den ordinarie auktionen i det svenska obligationsprogrammet 28 september kommer att ställas in.

På emissionsdagen startar auktionen kl 09.00. Bud läggs som spread mot matched maturity swap uttryckt i baspunkter. Bud läggs via återförsäljare i obligationsprogrammet. Auktionen stänger kl 10.00. Planen är att meddela resultaten inom 15 minuter efter stängningen. För återförsäljare kommer en sammanfattning av auktionen finnas på Bloomberg.

Kommuninvest har inte något åtagande att emittera hela den angivna volymen och förbehåller sig rätten att avslå bud som bedöms vara onödigt dyra. Det finns inga absoluta regler för avslag. På en volatil och osäker marknad kan större avvikelser från indikativa marknadspriser godtas.

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51
E-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela