Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar upp 3 miljarder kronor i ny obligation

Kommuninvest lånade idag upp 3 miljarder kronor i en ny obligation, med förfall 2029-03-12, under det svenska obligationsprogrammet.

Den nya obligationen betecknas K2903 och kommer att fogas in i kalendern för de ordinarie auktionerna i programmet.

Transaktionen, som hade en överteckning på 2,6, prissattes 47,8 baspunkter över swapräntan och ca 135 baspunkter över motsvarande statsobligation.

– Det var positivt att se att denna nya och något längre obligation, som är ett viktigt tillskott i programmet, mötte en så stor efterfrågan. Att ha ett attraktivt erbjudande för långsiktiga investerare är en nyckelfaktor i vårt arbete med att säkra kostnadseffektiva lån till investeringar i kommunsektorn, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51
E-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela