Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny rapport: Handbok i skuldförvaltning för kommunsektorn

Kommuninvest publicerar idag en ny rapport: ”Handbok i skuldförvaltning för kommunsektorn”.

Syftet med handboken är att med hjälp av data, analys och exempel försöka bistå kommuner och regioner i de bedömningar som behöver göras för att driva en balanserad skuldförvaltning. Enkelt uttryckt handlar skuldförvaltningen om att hantera sin upplåning.

På Kommuninvest har det, särskilt via inspel från kommunsektorn, vuxit fram en insikt om att det behövs ett material som tar ett tydligt och samlat grepp om skuldförvaltningen i sin helhet. Ambitionen för handboken är att, åtminstone i ett första steg, möta det behovet.

– I och med den senaste tidens snabba ränteuppgång har frågorna kring skuldförvaltningen fått ökad aktualitet. Samtidigt som marknaden varit turbulent har räntekostnaderna stigit till en betydligt högre nivå än tidigare. För många kommuner och regioner har det blivit angeläget att försäkra sig om att man verkligen ligger rätt till med sin skuldportfölj. Vår förhoppning är att handboken, såväl i denna marknadsmiljö som på längre sikt, ska komma till nytta, säger Maria Viimne, vice vd på Kommuninvest.

Den röda tråden i skuldförvaltningen är, enligt handboken, att väga kostnad mot risk på ett systematiskt och välgrundat sätt. En bra början för kommuner och regioner är att klargöra sin räntekänslighet. Hur mycket har man råd att låta ökade räntekostnader påverka resultatet i ett stressat marknadsscenario?

Om man är känslig i detta avseende bör man skapa en skuldportfölj med låg risk. Det gör man genom att fokusera på längre löptider och fast ränta. Detta ger, ungefär som när man köper en försäkring, en högre grundläggande räntekostnad. Men det innebär samtidigt att snabbt stigande marknadsräntor i en period av stress bara långsamt slår igenom i skuldportföljen.

Om man är mindre känslig kan man välja att acceptera en högre risk. Då fokuserar man i stället på kortare löptider och rörlig ränta. Detta ger en lägre grundläggande räntekostnad. Men om marknadsräntorna skulle stiga snabbt får det på kort tid genomslag i skuldportföljen.

– Beroende på vilka förutsättningar man har att förhålla sig till kan man utforma sin skuldförvaltning på flera olika sätt. Vad vi ser är att det för många kommuner och regioner fungerar bra med ett relativt enkelt upplägg. Viktiga nycklar till framgång är att ha ett långsiktigt perspektiv, att göra och uppdatera en grundanalys samt att skapa tydliga riktlinjer för arbetet med skuldportföljen, säger Erik Törnblom, tillförordnad forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

Rapporten: Handbok i skuldförvaltning för kommunsektorn

För ytterligare information

Maria Viimne
Vice vd
Tel: 010-470 87 11
E-post: maria.viimne@kommuninvest.se

Erik Törnblom
Tillförordnad forsknings- och utbildningschef
Tel: 010-470 87 41
E-mail: erik.tornblom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela