Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Det är viktigt att hitta rätt med skuldportföljen

Finansrådgivningen på Kommuninvest går på högvarv. Efter en lite lugnare sommar är kunddialogen mycket aktiv. Även om flera frågor är aktuella ligger betoningen på lån och skuldförvaltning. Sofia Frändberg, finansrådgivare, konstaterar att många kunder nu ser över både sina skuldportföljer och finanspolicys. ”Det är logiskt och rimligt att i det nya ränteläget verkligen se till att man hittar rätt – på både kort och lång sikt”.

Det blir en intensiv höst på ekonomi- och finansavdelningarna runtom i kommunsektorn. I det pressade ekonomiska läget är budgetarbetet på många håll tuffare än på länge. Dessutom är makrobilden alltjämt ganska stökig – med tillväxt, inflation, räntor och andra parametrar som det är svårt att få ett långsiktigt grepp om.

Hur uppfattar du situationen?

– Läget är utmanande och många kunder arbetar hårt med prioriteringar i sitt budgetarbete. Vi befinner oss i en period där väldigt mycket hänt – och fortsätter att hända – på kort tid. Samtidigt är det viktigt att också se nyanserna. I grunden är den kommunala ekonomin relativt stark – om man exempelvis ser till soliditet och andra nyckeltal. Det finns massor av god kompetens och god dialog i ekonomiarbetet. Det är definitivt inte första gången som en rad svåra problem behöver lösas. Det blir tufft, men det är klart att detta kommer att kunna hanteras och vi finansrådgivare finns tillgängliga som diskussionspartners i många frågor.

Den viktigaste nyckeln för fortsättningen är förmodligen att inflationen verkligen sjunker enligt prognos. Med en inflationstakt på mer normala nivåer blir det lättare att få övriga delar av den ekonomiska ekvationen att gå ihop.

Vad pratar ni mest med kunderna om?

– Mycket handlar om koncernsamordning, lån och skuldförvaltning – samt frågor relaterade till det. Det nya ränteläget gör att uppföljning och prognos av räntekostnader blir viktigare än vid en flack räntekurva. Risk och kostnad behöver balanseras med ändrade förutsättningar, det är både klokt och nödvändigt. Det är också viktigt att göra analysen och anpassa både sin finanspolicy och skuldportföljen till sina egna förutsättningar, beroende på om man är i en investeringsintensiv fas eller en mer förvaltande fas. För det har vi ett utmärkt verktyg på vår hemsida, styrning i finansiell balans, och en ny vägledning och mall för finanspolicy.

Vi jobbar en hel del med vår Handbok i skuldförvaltning. Den är verkligen nyttig för idéer och vägledning. Det är också vanligt att vi stöttar kunder som vill börja arbeta mer aktivt med sin skuldförvaltning i det digitala verktyget KI Finans. Där finns analyser och rapporter som man tar fram på ett enkelt sätt och som baserar sig på hela kapitalmarknadens förväntningar på framtida ränteutveckling, då slipper man själv spekulera om vart räntorna är på väg. Våra utbildningar i KI Finans, som numera är tydligt inriktade på olika moment i det kommunala ekonomiarbetet, har under året varit mycket populära. Välkommen att delta!

Hur ser det ut inom hållbarhet?

– Vi märker också ett växande intresse för våra hållbara produkter. Många kunder har på ett naturligt sätt fått in rutinen att ansöka, särskilt om grönt, i sina investeringsprocesser. Inför det kommande stora låneförfallet den 13 november vill jag också skicka en uppmaning att inte glömma bort att ta vara på den prisjustering på -0,02% man numera får på alla löptider med kapitalbindning, när man omsätter och/eller nyupplånar, om man har godkända hållbara projekt. Det är nu lättare än tidigare att låna hållbart.

Tveka inte att höra av er – om hållbarhet och alla andra frågor! Ofta är det nyttigt att bolla frågeställningar och kalkyler, och i god tid planera för kommande låneförfall och nyupplåning. Vi hjälper gärna till!