Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Större flexibilitet för hållbara lån

Kommuninvest har tagit ett par steg framåt i utvecklingen av de hållbara låneprodukterna – Gröna lån och Lån för Social Hållbarhet. Förra veckan ströks det tidigare kravet på att löptiden måste vara längre än 3 år för att kunden ska få tillgång till rabatten på 2 baspunkter för ett hållbart lån. Patrik Stenman, finansrådgivare, ser gärna att arbetet med hållbara lån och beviljade hållbara projekt blir ännu mer aktivt. ”Vi vill att de hållbara produkterna ska användas fullt ut. Det är då som de ger bäst effekt”. 

Vad är det för problem som ni nu har tagit er an?

– Vi har på sistone sett att den utbetalda volymen i de hållbara programmen tydligt har släpat efter den beviljade volymen. Att det finns en viss eftersläpning är i grunden naturligt. Det kan ofta gå en tid, efter godkännandet av ett hållbart projekt, innan arbetet med den fysiska investeringen kommer igång och själva lånebehovet uppstår. Men nu har vi konstaterat att det finns alltför många beviljade projekt som det bara i liten utsträckning lånas mot. Det är inte bra. Då fungerar de hållbara programmen inte riktigt som det är tänkt.

Vad innebär borttagandet av den s k 3-årsgränsen?

– En viktig slutsats som vi dragit är att 3-årsgränsen – alltså att det bara varit möjligt att få rabatt på ett hållbart lån om löptiden varit över 3 år – har haft en hämmande effekt. Många kunder väljer ibland kortare löptider vid upplåningstillfället. Därför har vi tagit bort den gränsen. Rabatten på 2 baspunkter gäller nu på alla hållbara lån med kapitalbindning oavsett löptid. Jag ska för tydlighets skull säga att rabatten inte kan adderas i existerande icke-rabatterade lån, utan bara läggas in vid omsättning och nyupplåning.

Att kunderna får tillgång till rabatten på hållbara lån även vid löptider kortare än 3 år ger betydligt större möjligheter än tidigare. Flexibiliteten kring det hållbara ökar. Vår förhoppning är att kunderna kommer att låna mer mot de hållbara projekt som de redan fått beviljade. Rabatten, som ska fungera som ett hållbart incitament, finns ju där för att den ska utnyttjas. Det är det som är själva poängen.

Vad arbetar ni i övrigt med för lösningar?

– Vi jobbar på att skapa en ökad synlighet för hållbara lån och projekt i KI Finans. Uppmärksamma kunder har nog noterat att vi redan gjort ett par förändringar. Tydligheten i vilka lån som redan är gröna har ökat och då framförallt i momentet för offertförfrågan i KI Finans så att kunderna blir uppmärksammade på detta inför refinansiering. Vi siktar på att framöver göra ytterligare insatser på samma tema.

Vi finansrådgivare har också blivit mer aktiva i att visa kunderna vilket hållbart låneutrymme som eventuellt finns kvar utifrån beviljade projekt. Vi har märkt att det ofta kan vara nyttigt med en liten påminnelse.

Utöver det direkta kundperspektivet – finns det några andra fördelar med att andelen utbetalt ökar i de hållbara programmen?

– Ja, det finns en marknadsaspekt i detta. Det är tydligt att investerare vill hitta bolag och organisationer som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete som även genomsyrar dess investeringar. För Kommuninvest är det viktigt att som emittent i marknaden ha en stor hållbar portfölj att emittera mot. Vi ser god efterfrågan på våra gröna obligationer. Vi kan även se att i tider av finansiell osäkerhet är Kommuninvests tillgång till finansiering stark, framför allt när vi emitterar gröna obligationer. Gröna lån gör att Kommuninvest når ut till ett bredare investerarkollektiv vilket i förlängningen sänker kundernas lånekostnad. Därför finns det all anledning att hela tiden utveckla och stärka hållbarhetsprofilen.