Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Stort låneförfall i november

Kommuninvest står inför ett större låneförfall 13 november. Till det datumet ska över 600 lån, med en totalvolym på nära 40 miljarder kronor, omsättas eller amorteras.

Vi ser gärna att kunder med lån som förfaller börjar planera i god tid. Dels finns det då, om så önskas, utrymme för analys och diskussion kring låneupplägg och skuldportföljer, dels ger det en fördel i affären. Ju tidigare kunderna blir klara med omsättningar och amorteringar, desto bättre blir möjligheterna att planera upplåningen och att därmed pressa räntorna i utlåningen.

I maj lanserades en ny funktion för beslutsdokument i KI Finans. Funktionen, som utgör beslutsdelen i den befintliga applikationen Beslut & Behörighet, innebär att kunden på egen hand laddar upp och länkar beslutsdokument som underlag för lån. Det rör sig om upplåningsbeslut för kommun/region samt upplåningsbeslut och borgensbeslut för bolag/stiftelser/kommunalförbund.

  • För kunder som ännu inte laddat upp aktuella beslut i Beslutsfunktionen är det dags att göra det. Om inte besluten är uppladdade går det inte att göra digitalt affärsavslut.
  • För kunder som tidigare laddat upp beslut är det bra att kontrollera att de fortfarande gäller.

Det är också nyttigt att ha koll på sin hållbara finansiering. För kunder som har godkända gröna/sociala projekt kan det ofta finnas utrymme kvar att utnyttja för Gröna lån/Lån för Social Hållbarhet. Dessa har en rabatt på 2 baspunkter. För ett par veckor sedan ströks det tidigare kravet på att löptiden måste vara längre än 3 år för att kunden ska få tillgång till rabatten. Det innebär nya möjligheter. Rabatten ges nu på alla hållbara lån med kapitalbindning oavsett löptid.

Vi är hela tiden tillgängliga och hjälper gärna till!

Om man har specifika frågor kring låneprocessen och KI Finans, eller behöver stöd i att ladda upp dokument, så vänder man sig till kundgruppen@kommuninvest.se. Om man vill diskutera låneupplägg/strategi innan man gör sin offertförfrågan så kontaktar man sin finansrådgivare i Team Rådgivning. Alla kontaktuppgifter finns på kommuninvest.se.

Mer info och manualer finns här:

Låna digitalt i KI Finans

Ladda upp beslutsdokumentation i KI Finans – Manual

Dela