Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ansök om Lån för Social Hållbarhet

För sociala satsningar som driver samhället framåt

Ansökan – så här går det till

Vad ska en ansökan innehålla?

Er ansökan ska utgå ifrån de sociala behov och utmaningar som ni vill ta er an och vad ni ska göra för att åstadkomma en förbättring. Det är även möjligt att ansöka för en redan genomförd satsning.

Frågeställningar som hanteras i ansökan är bland annat:

– Vilka är de sociala behoven och utmaningarna?

– För vilken grupp människor vill ni åstadkomma en förändring?​

– Vilka är insatserna för att komma till rätta med de sociala behoven/problemen?​

– Vilken förändring vill ni åstadkomma för målgruppen?

– Vilket är det framtida tillstånd som investeringen och insatserna ska bidra till?

Grundkrav

För att beviljas ett Lån för Social Hållbarhet behöver satsningen:

1) främja ett socialt hållbart samhälle via utveckling av praxis, innovation* och/eller ökad kvalitet

2) ingå i ert systematiska arbete för social hållbarhet eller bidra till att utveckla detta

3) avse en definierad målgrupp

4) vara långsiktig

5) ha tydliga mål och inkludera systematisk utvärdering av resultat 

*Med innovation avses ur ett lokalt/regionalt perspektiv, t.ex. att införa arbetssätt som framgångsrikt prövats på annat håll.

Förberedelser

Engagera gärna kollegor inom din organisation. Vår erfarenhet är att representanter från både ekonomiavdelningen och verksamheten kan vara inblandade i en ansökan. Vilka beror på inriktningen på ansökan.

Ansökningsformulär

Behöver du ansökningshandlingar? Fyll i formuläret så skickar vi ansökningsformulär och anvisningar så snart som möjligt.

Goda exempel

Låneprodukten utvecklades inledningsvis i samverkan med en kommunal referensgrupp.

Under pilotfasen beviljades fem kunder/medlemmar lån: Botkyrkabyggen, AB Eidar Trollhättans bostadsbolag, Botkyrka kommun, Uppsala kommun/Uppsalahem och Ånge kommun/ÅFA. Dessa kunder har spelat viktiga roller i utvecklingsprocessen och utgör nu goda exempel på olika typer av sociala investeringar.

Sedan lanseringen till alla kunder/medlemmar har ytterligare ett antal lån beviljats. Även från de exemplen finns det mycket kunskap och inspiration att hämta.

Eidar, Trollhättan: Minskad otrygghet och fler jobb kring stadsdelscentrum

Uppföljning av resultat

Varje år följer vi upp resultatet av era och andra låntagares satsningar. Återrapporteringen är ett stöd för er att följa upp om era insatser har gett önskade resultat. Vi kommer också att använda den i vår egen återrapportering till Kommuninvests obligationsinvesterare.

Observera att vi inte ställer krav på att satsningen ska nå sina uppställda mål – däremot på att mätning, uppföljning och utvärdering sker.

Vilket stöd kan ni få från oss?

Vi hjälper er gärna att komma igång med ansökan: Vår erfarenhet är att ett möte i tidigt skede är värdefullt och förenklar ert arbete. Kontaktuppgifter till våra specialister på Lån för Social Hållbarhet hittar du längst ned på sidan. Vi bistår därefter vid behov under hela lånets löptid, med frågor kopplade till bland annat uppföljning och effektutvärdering.

Ansökningstillfällen

Ansökan behöver vara oss tillhanda 3 veckor innan mötet i Kommittén för Social Hållbarhet. När vi mottagit din ansökan skickar vi en bekräftelse och går igenom innehållet. Om den behöver kompletteras eller förtydligas kontaktar vi er. Därefter behandlas er ansökan.

Kommittén för Social Hållbarhet

Kalender för 2023