Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Mer flexibilitet, minskad administration och ökad transparens för kunder

Kommuninvest erbjuder sina kunder/medlemmar hållbar finansiering. Numera sker en stor del av låneprocessen digitalt. För att kunna fortsätta att utveckla den digitala miljön, med fler möjligheter och funktioner, behöver du som kund teckna ett användaravtal som är anpassat för detta. Genom användaravtalet skapas mer flexibilitet, minskad administration och ökad transparens för våra kunder. Användaravtalet förändrar inget i din organisations interna beslutsfattande eller arbetsprocess.

 

Mer flexibilitet

Under de senaste åren har låneprocessen digitaliserats med målet att förenkla för våra kunder. Snart ökar flexibiliteten ytterligare med möjligheten att göra affärsavslut i KI Finans. Som kund kommer du att kunna göra affärsavslut digitalt kl 09.00-12.00 och 13.00-15.00 utan att kontakta oss. Vi finns naturligtvis tillgängliga för frågor och support, men behöver inte involveras.

I en framtida behörighetsstruktur i KI Finans, som kommer att styras av er, kan vem som har rätt att göra affärsavslut regleras i enlighet med era delegationer. Er organisation kommer ha möjlighet att dela ut rättigheter till appen KI Affärsavslut i KI Finans. Bara de KI Finans-användare som ska göra affärsavslut bör ges rättighet till denna app.

 

Minskad administration

Det nya användaravtalet minskar administrationen i låneprocessen för dig som kund. I fortsättningen behöver vi bara få in beslut om låneram samt, för bolagskunder, även beslut om borgen. Denna förbättrade funktionalitet skapas när ni, utifrån avtalet, har preciserat er behörighetsstruktur i KI Finans och därmed registrerat de användare som är behöriga att göra affärsavslut.

Det är alltså precis som tidigare er organisation som ansvarar för att rätt person gör affärsavslut samt signerar låneavtal och borgensförbindelse. Allt detta kommer ni kunna administrera på ett enklare sätt i den framtida behörighetsstrukturen i KI Finans. Behörighetsstrukturen kommer finnas i KI Finans efter sommaren.

 

Ökad transparens

I ett framtida gränssnitt i KI Finans kommer du som kund att enkelt kunna se vilka beslutsdokument som finns hos Kommuninvest. Detta innebär att inga dokument kommer att behöva skickas i onödan samt att du och din kundansvariga har tillgång till samma information.

 

Fortsatt utveckling

Med det nya användaravtalet som bas har vi en tydlig ambition att fortsätta att driva utvecklingen i denna riktning: mot mer flexibilitet, mindre administration och ökad transparens. För att hålla nere de operativa kostnaderna identifierar vi kontinuerligt effektiviseringar. Genom att introducera BankID som legitimeringsmetod har vi, exempelvis, ökat säkerheten runt vem som gör affär med oss samtidigt som vi har förenklat en intern hantering. Kontrollen görs numera genom den digitala signaturen och inte manuellt av oss. Den sparade tiden läggs på att skapa mervärden för våra kunder och på att pressa priser.

 

Information om signering av användaravtalet

Användaravtalet ska signeras digitalt av organisationens firmatecknare. Det innebär att firmatecknare på kommun/region signerar kommunen/regionens avtal och att firmatecknare på bolag signerar bolagets avtal. Signeringsprocessen kommer att gå till på samma sätt som när lånedokumentation signeras, d v s den som är primär kontaktperson hos er kommer att få ett mejl om att underlag för signering finns tillgängligt i KI Finans Signera. När ni går in i KI Signera kan ni ange hur många, och vilka, personer som ska signera användaravtalet. Dessa får då en länk till dokumentet per mejl och kan signera med BankID. De som ska signera behöver inte ha tillgång till KI Finans.

 

Kontakta oss

Kontakta din kundansvarig vid frågor om den digitala låneprocessen och KI Finans.

För juridiska frågor om användaravtalet hänvisar vi till vår chefsjurist Jens Larsson, jens.larsson@kommuninvest.se eller 0767-91 01 85.

 

Mer information

Vi har satt ihop en sammanfattning över hur den digitala låneprocessen ska gå till samt samlat information om apparna i KI Finans och guider till dem.

Låna digitalt

 

 

 

Vi har samlat frågor och svar om användaravtalet, affärsavslut och nya dokumentationskrav i en FAQ.

FAQ