Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest ger mandat för ny USD benchmark-transaktion

Kommuninvest gav idag Citi, Deutsche Bank, HSBC och Mizuho Securities mandat för att leda en kommande 3-årig USD Reg-S/144a benchmark-transaktion. Emissionen blir Kommuninvests första USD benchmark-transaktion sedan oktober 2013. Transaktionen förväntas lanseras och prissättas inom kort givet marknadsförutsättningar.

För 2014 planerar Kommuninvest att låna upp motsvarande USD 11-14 mdr i långfristig upplåning. Motsvarande USD 2,2 mdr hade lånats upp per 31 mars.

Om Kommuninvest

Kommuninvest i Sverige AB ägs av 278 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 210 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

För ytterligare information

Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar, tel: 010-470 87 12 e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76 e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se