Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest ger mandat för ny USD benchmark-transaktion

Kommuninvest gav idag Citi, Deutsche Bank, HSBC och Mizuho Securities mandat för att leda en kommande 3-årig USD Reg-S/144a benchmark-transaktion. Emissionen blir Kommuninvests första USD benchmark-transaktion sedan oktober 2013. Transaktionen förväntas lanseras och prissättas inom kort givet marknadsförutsättningar.

För 2014 planerar Kommuninvest att låna upp motsvarande USD 11-14 mdr i långfristig upplåning. Motsvarande USD 2,2 mdr hade lånats upp per 31 mars.

Om Kommuninvest

Kommuninvest i Sverige AB ägs av 278 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 210 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

För ytterligare information

Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar, tel: 010-470 87 12 e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76 e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se