Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Årsbesked från Kommuninvest

Under januari och februari skickar Kommuninvest ut årsbesked till sina ägare.

Engagemangsbesked, borgensbesked och engagemansbesked – förlagslån skickades ut den 13 januari. Åtagandebesked kommer att skickas ut den 26 februari. Beskeden bör vara er tillhanda tidigast dagen efter.